عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
بختیاری ها اصلاح طلب اند

درطول تاریخ این قوم اصلاح طلب وطرف دار حق بود. مردم شجاع بختیاری در مشروطه وانقلاب اسلامی به خوبی درخشیدند. این نهضت هم چنان به بیداری وحضور ما نیاز مند است. ما به اصلاح طلبان ونیروهای خوش فکر  نظام رای خواهیم داد . با احترام به همه ی کاندیداها وتمام عقاید به تقویت نظام وتداوم اندیشه های اصلاح گرایانه رای خواهیم داد. به امید آن روز.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/۱٤ - عباس قنبري عديوي

با عشایر برای عشایر

            

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/٢٢ - عباس قنبري عديوي

همایش جامعه بختیاری وتحول...

به همت دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان 10 و11 اسفند ماه همایش جامعه بختیاری وتحولات اجتماعی وفرهنگی برگزار خواهد شد.

بی شک این همایش بزرگ وکار ارزنده ی دانشگاه مسجدسلیمان قابل تحسین واحترام است.

امیدواریم مستمر باشد.                                 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/۱۸ - عباس قنبري عديوي

وقتی که خیلی دیر است.

هنوز راه را برعبور آب نبستند

وچشمه ها

جوشان وپر هیاهو

از میان دشت می گذرند.

و من آدم هایی را می بینم که با رخت سرخ

آب را زنجیر می کنند و هوا را اسیر .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ - عباس قنبري عديوي

شعری برای عاشوراییان

از سروده های استاد مرید محمدی گهرویی :

تلخی انتظار می کشدم

مرکب بی سوار می کشدم

رازپنهان فشرده نایم سخت

فتنه ی آشکار می کشدم

داغ حسرت به سینه ام گل کرد

بغض بی انفجار می کشدم

درمیان شکوفه های امید

لاله ی داغ دار می کشدم

غوطه ور درمیان خون گلو

کودکی شیرخوار می کشدم

سینه خالی زشادمانی هاست

غم آن سربدار می کشدم

درشب دردناک عاشورا

اشک بی اختیار می کشدم

برگلوی گل رهایی ها

خنجرنابکار می کشدم

برسرنیزه ی تبه کاران

سرآن شهریار می کشدم

حجله ی گل به باد صرصر سوخت

نوگل بی بهار می کشدم

درخزان بهارآزادی

پای کوبی خارمی کشدم

دربرغنچه های پرپر عشق

ساقی شرمسار می کشدم

به اسیری به سوی شام ستم

 ماه محمل سوار می کشدم

من مرید سپیده ی سحرم

ظلمت شام تار می کشدم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي

غزه نمادی از مظلومیت انسانی !!!

این روزها حکایت نلخ غزه ومردم مسلمانش دل هر آزاده ای را به درد می آورد . درایام محرم وسوگواری حضرت اباعبدالله (ع) تکه تکه شدن مردم مظلوم آن دیار مارا اندوهگین می نماید. این اسراییل وحامی اصلی اش انگلیس وآمریکا رگ خواب تن پروران خاورمیانه را خوب گرفته اند. ما این بی رحمی ها را بی حرمتی به انسان می دانیم ومحکوم می کنیم.

با زبان وقلم واندیشه می توان این مظلومیت را رساند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي

یادم آمد هان!!!

یه عکس رو دوست دارم شما هم ببنینید.

ممنونم.

این یوسف خوش نام ماست....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٩/٢٥ - عباس قنبري عديوي

یاد شهیدان اندیمشک به خیر!

دریادداشتی که دوست ارجمندی که نمی شناسمش برایم گذاشت با وب نوشتی آشنا شدم که زندگی نامه وخاطره های خوش دوران جنگ را برایم زنده کرد . دوستان شهیدم را فرایادآورد و  برای زیارت چهره های آسمانیشان با اشک وضو ساختم دل را به حریم آن دوران بردم که همه شهرجوان بود ومردم گویی همه فامیل بودند کسی دنبال ماشین وخانه وزمین اضافه و... نبود . از جبار قلاوند ویوسف قنبری، عزیز محمودی ومحمد رضا فردچیان ومعلم عزیزم جواد زیودار و... یادکرد هم چنین محمد قاسم زاده را به یاد آوردم که در اتحادیه انجمن اسلامی وسپاه وجهاد و... همه جا حاضربود با بچه ها مهربان وصمیمی بود گویی برادر بزرگی بود که به لباس وراه رفتن و درس خواندن آدم تذکر می داد به یاد میرسامی، پاپی ، بیرالوندو چهارلنگ وگندمی ورشنو .....افتادم وآن شهر را فرایادآوردم که شاید اگر امروز آنجا بروم کمتر کسی مر بشناسد ومن هم کمتر کسی را...!!! نه خدایا مارا چه می شود. 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٩/٢٥ - عباس قنبري عديوي

یک مثل بختیاری

مصداق های امروز این مثل را در کجا می توان یافت؟

پشت مالون پیش مال

پیش مالون پشت مال

لطفا دیدگاه خود را بنویسید.

متشکرم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/٧ - عباس قنبري عديوي