عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
ايا می دونی؟

آیا می دونی:

برای اولین بارشورای امنیت درباره ی ما این گونه عمل کرده است ؟

علت چیه ؟؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ - عباس قنبري عديوي

يک حديث

امام علی-علیه السلام -:

فرصت ها چون گذر ابرها می گذرند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي

چرا قطع نامه صادر شد ؟

چرا شورای امنیت برای ما شاخ و شونه کشید ؟

چرا آمریکا برای جبران شکست عراق وبحث انتخابات آینده این گونه مارا تحریم می کند ؟

تحریم یعنی چه ؟چه خواهیم دید ؟خوداتکایی یا سختی و....؟

ما چه وظیفه ای داریم ؟

شورای امنیت برای جهان است یا اسراییل وامریکا و...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۸ - عباس قنبري عديوي

چند جمله شهيدانه

چند جمله از شهید رجب بیگی :

خدایا به ما پرواز را بیاموزتا مرغ دست آموز نشویم

پیشانی برخاک نهادن آسان است دل از خاک برداشتن دشوار است .

روی هر عبارت ۲دقیقه فکر کنیم .

برروح شهیدان به خون خفته ی انقلاب صلوات.

التماس دعا........................................................................................................................................خیلی ارادت  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۳ - عباس قنبري عديوي

نان گرونه ؟؟؟؟؟نه !!!

یکی از شعارهای محوری اخیر مبارزه با گرانی بود .به چند قیمت ارزان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نگاه کنید.

سیب زمینی ۵۰۰

گوجه ۸۰۰

پیاز ۴۵۰

تخم مرغ ۱۳۰۰

نان ۱۵

مطمئن باشید قیمت ها به تومن بود .در روزگار  گذشته درد اصلی برخی دوستان عاشق خدمت (مخالفان قبلی )دغدغه معاش مردم بود .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۳ - عباس قنبري عديوي

ازدواج ساده

امروز سالروز ازدواج امام علی وفاطمه ی زهرا بود .با گرامی داشت این روز عالی از شما می پرسم

آیا میشه امروز هم مثل اون دو بزرگوار ازدواج کرد؟

سادگی شاخصه ی اون ازدواج بود امروز چی ؟

ما به کجا می رویم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشکل جوونای ما در بحث به ظاهر شیرین ازدواج چیه ؟تجمل گرایی ورفاه طلبی مانع اوناست یا بیکاری وگرانی ؟

توقع اونا از زندگی بالاست یا زندگی براشون سخت شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کی سختش کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢ - عباس قنبري عديوي