عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
در آستانه ی عيد فطر

روزه گرسنگی نیست .تشنگی نیست .عشق وشور وغوغاست .ماه رمضان با همه ی خوشیهایش در آةستانه ی کوچ است وما همان !!!

اگر همان فرد قدیمی وقبل از ماه مبارک باشیم .... نه خدانکند . عید بازگشت به خوبیهاست وتلاش برای خوب ماندن ....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٩ - عباس قنبري عديوي

درمکتب سعدی

چوخواهی که نامت بود جاودان             مکن نام نیک بزرگان نهان

*چوخشم آیدت برگناه کسی              تامل کنش در عقوبت بسی

*چوبد ناپسند ؟آیدت خود مکن             پس آن گه به همسایه گو بد مکن

جوهر اگر در خلاب افتد هم چنان نفیس است وغبار اگر به فلک رسد همان خسیس.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٩ - عباس قنبري عديوي

 

یه شعر بختیاری:

سی دیدنت عزیزم مواستخاره کردم                   هی بد اوید وبازم کاردواره کردم

نه گوش به ویدن صور نه دل به استخاره               زنجیر اعتقاد مو پاره پاره کردم

بخشی از غزل زیبای استخاره سروده استاد داراب رییسی بختیاری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٩ - عباس قنبري عديوي

روز تربیت بدنی

زنیرو بود مردرا راستی    

  زسستی کجی زاید وکاستی

روز تربیت بدنی فرصتی است برای تربیت روح وجسم . 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٦ - عباس قنبري عديوي

مثل انگليسی

امروز از آن تو فردا از آن من .

در مثلهای خودمان هم داریم که (همیشه شعبان !یک بار هم رمضان )

در فرهنگ بختیاری هم داریم :

گاگاهی اتته شمبه به نوروز (همیشه اوضاع برابر میل تو نیست )

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٦ - عباس قنبري عديوي

بختياريها

بختیاری ها یکی از بزرگترین ایل های کشورند .پیشینه ی تاریخی و سیاسی -اجتماعی این ایل برکسی پوشیده نیست .کوچ از ویژگی های زندگی مردم ایل است و در کشاکش خیزش های اصلاح طلبانه چون مشروطه خواهی نقش بزرگی داشتند .

چرا در سال روز مشروطه سخنی از بختیاری ها نبود .کناه یک ایل چیست که من وشما از فلان شخص خوشمان نمی آید !ایل باید چه کار کند ؟

وظیفه ی اهل قلم نوشتن وتحقیق است تا واقعیت های جامعه بهتر وبهتر نمایانده شود . منتظر نوشته هایتان هستیم

هم تبار بنویس تا جاودانه باشی ودر حافظه ی تاریخ مکتوب بمانی وگرنه محکوم به فراموشی هستی ...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٦ - عباس قنبري عديوي

از امثال آسيايی

یک مثل هندی می گوید :مهارت در پند دادن به دیگران یک امر عادی است نادر آن کسی است که خود نیز به فضیلتی که می تواند موعظه کند عمل می کند.

در ادب فارسی نیز اشعار گویندگان در این مضمون بسیاراست

سعدی بزرگ می فرماید:

ترک دنیا به مردم آموزند         خویشتن سیم و غله اندوزند

عالمی را که گفت باشد وبس     هرچه گوید نگیرد اندر کس

عالم آن کس بود که بد نکند       نه بگوید به خلق وخود نکند

گلستان -یوسفی -ص ۱۰۳

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۳ - عباس قنبري عديوي

شهادت مولا

اشک امانم نمی دهد و تنهایی حسنین در غربت کوفه دلمان را به درد آورده است .این خانه ی علی است سکوت و سردی با پرواز ملکوتی عشق چه غم گنانه مر در رویای خود برده است .

فرزند کعبه درمسجد شهید می شود .ما سالهاست که در فراق او می گرییم .مولا بی تو لحظه ها سنگین و نفس ها تنگ ترین فاصله را می پیماید .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۳ - عباس قنبري عديوي

شيعه وغم مولا

امشب امام دوری خدارا تحمل نکرد و همانگونه که در دعای کمیل فرمود:

اللهی وربی صبرت علی حرنارک فکیف اصبر علی فراقک

خدای من می توانم بر آتش تو وعذابت صبرکنم ولی چگونه بر دوری تو بردباری نمایم .

به حریم خدا شتافت .خود قاتل خویش رابیدار کرد و به حلقه ی در واصرار مرغابی های خانه ی دخترش نه گفت چون دوری دوست برایش دشوارتر از پذیرش زهر قاتل بود .

امروز ما ماندیم وویک دنیا تنهایی .ماییم ودنیایی بی سروسامانی .ما ماندیم و عشقی که با شیر آمده واکنون شعوراست ما ماندیم وشور وما ....

خدای من به ۱۰۰۰اسم وصفت بی مانندت به کرم ومهر کسترده ات به مهرورزی ومحبت یکتایت ما را ازاین برکت بهره مند نما .

نامه ی اعمالمان را با سرافرازی به امام موعود و منجی ما تحویل دهند .یک سال دیگر ما امشب رقم می خورد

خدای من در این کلبه ی تنهایی چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری من چون تویی دارم وتو چون خودی نداری .

یا رب یارب یارب !مرا به درگاهی دیگر نفرست ما محتاج توییم .دست خالی کجا رویم ....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٢ - عباس قنبري عديوي

يک مثل هندی !

کسی نیست که همه چیز را بداند .کسی نیست که چیزی نداند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٢ - عباس قنبري عديوي

برای دل جويی !!

امشب همایون اختری در خون شناور می شود **امشب تهی از مرد حق محراب ومنبر می شود

شیر خداجان می دهد جان رابه جانان می دهد **خوش حال وخندان می دهد با حق برابر می شود .

ای علی توکیستی چیستی کجایی ؟؟

مادرپیشگاه شورآفرین تو خدارا بهتر شناختیم

من دلم می سوزد من دلم می پوسد من گل خاطره از دشت دلم می روید ....

منوببخش خدای من خودت عشق علی رو تودلم گذاشتی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۱ - عباس قنبري عديوي

نوای علی از چاه !

نوای امام عشق وعرفان از چاه می آید مظلومیت وتنهایی .بی وفایی وغرق نعمت های دنیایی شدن ودل به زرق وبرق روزگار دون خوش کردن و...آخرین ضربه به دست بدترین آدمها و بعد خون ونوای فزت ورب الکعبه ی مولاوکاسه های شیر یتیمان عرب و عشقی که هنوز ادامه دارد وتمام نمیشود .

فکرکردی چرابهترین شبهای سال بانام مولا علیعلیه السلام رقم خورده وچگونه دراین ایام سرنوشت همه ی ما با دست مولای عزیزمان مهدیعجل الله تعالی .برای یک سال دیگر تعیین می شود نمی توانی چشم روی هم بگذاری و چون همیشه در خواب غفلت غوطه ورشوی . اگه خواستی به درخت کل برسی دامنی پرکن هدیه ی اصحاب را .ماهم حسابی دلمان گرفته التماس دعا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۱ - عباس قنبري عديوي

خوشتر از شعر حافظ!!!

خوش تر از شعر تو ندیدم حافظ       به قرآنی که اندر سینه داری

*خواجه حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب متولد ۷۲۶ه.ق.درشیراز است .می گویند تا ۲۱سالگی بی سواد بوده ؟ویا شاگرد خبازی بوده و....وخیلی حرف ها که :

چون نیست خواجه حافظ معذور دارمارا !

فردا بیستم مهر روز حضرت حافظ است ما این را بهانه کردیم تا با تمسک به اعتقادخود وتوصیه ی آن حافظ قرآن تفالی به دیوان جاودانه ای وی بزنیم :

منم که دیده به دیداردوست کردم باز*چه شکرگویمت ای کارساز بنده نواز /

نیازمند بلا کو رخ از غبار مشوی *که کیمیای مراداست خاک کوی نیاز /

زمشکلات طریقت عنان متاب ای دل *که مردراه نیندیشدازنشیب وفراز/

طهارت ارنه به خون جگرکند عاشق *به قول مفتی عشقش درست نیست نماز /

درین مقام مجازی بجز یاله مگیر*درین سراچه ی بازیچه غیرعشق مباز /

به نیم بوسه دعایی بخرزاهل دلی *که کیددشمنت از جان وجسم داردباز/

                    فکند زمزمه ی عشق درحجازوعراق

                     نوای بانگ غزل های حافظ از شیراز

حقا که حافظ همچنان نوای رحمانی دارد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٩ - عباس قنبري عديوي

خدا یا خرما !

برخی از افراد رامی بینی که یه جوری با آدمهای دیگه صحبت کرده ویا در مقابل آنان سر تعظیم خم میکنن که عارت میشه .آقا بین خداوخرما خیلی فاصله است رزق و خدامیده نه آدمای دیگه !کمی فکر درست کمی فکر کنیم کدومشو داریم ؟؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٩ - عباس قنبري عديوي

خش خش برگ ها

پاییز با خش خش برگاش رسید و من هنوز در حسرت بهارم . میدونم برنمی گرده و باید بمونم تا دوباره ببینمش . ولی حالا که بهار رفته وتا یه زمستونه دیگه با ما فاصله داره به همین پاییز فکر کنم . رنگ ها ی پاییزی هم قشنگن .نه ؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - عباس قنبري عديوي

برای تامل

وقتی دلم می گیرد تنها کسی که میخواد بام حرف بزنه خداست .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - عباس قنبري عديوي

چقدر خودتو دوست داری ؟

چقدر خودتو دوست داری ؟اگر قرار باشه کسی رو دوست داشته باشی اون کیه خودت یا دیگران ؟البته خودخواهی نه !ارزش دادن به خود چیزی دیگه است اگه بخوای رو خودت قیمت /؟؟؟؟؟ بذاری چند می ارزی ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - عباس قنبري عديوي

شعری برای احساس !!

تا سر به پاي آن بت رعنا گذاشتيم//پا بر فراز طارم اعلا گذاشتيم*

شب رفت و شكوه هاي دلم ناشنيده ماند// اين آرزو به وعده فردا گذاشتيم**

 بر آستان اهل نظر جا گرفته ايم// تا دست رد به سينه دنيا گذاشتيم**

 جز خار خوار عشق كه در دل خليده است//هر گل كه داشت خار تمنا گذاشتيم**

 در وصف آن غزال غزل هاي آبدار// مجنون صفت به سينه صحرا گذاشتيم**

فكر مي كنم شاعر آن خليلي افغاني باشد كه در آواز همايون شوشتري مطمئنا شما را مفتون  خواهد ساخت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - عباس قنبري عديوي

شعری از سیف فرغانی!

هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد **هم رونق زمان شما نیز بگذرد/

 وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب **بردولت آشیان شما نیز بگذرد /

باد خزان نکبت ایام ناگهان **برباغ وبوستان شما نیز بگذرد/

 آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام **برحلق وبردهان شما نیز بگذرد/

 ای تیغتان چونیزه برای ستم دراز **این تیزی سنان شما نیز بگذرد/

 چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد **بیداد ظالمان شما نیز بگذرد/

 در مملکت چو غرش شیران گذشت ورفت **این عوعو سگان شما نیز بگذرد/

 آن کس که اسب داشت غبارش فرونشست **گرد سم خران شما نیز بگذرد /

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت **هم برچراغدان شما نیز بگذرد/

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت **ناچار کاروان شما نیزبگذرد /

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن **تاثیر اختران شمانیز بگذرد/

 این نوبت از کسان به شما نا کسان رسید**نوبت زناکسان شما نیز بگذرد/

 بیش از دوروز بود از آن دگرکسان **بعداز دوروز از آن شما نیزبگذرد/

 برتیر جورتان زتحمل سپر کنیم **تاسختی کمان شما نیز بگذرد /

درباغ دولت دگران بودمدتی**این گل زگلستان شما نیز بگذرد/

 آبیست ایستاده درین خانه مال وجاه **این آب ناروان شما نیز بگذرد/

 ای تورمه سپرده به چوپان گرگ طبع **این گرگی شبان شما نیز بگذرد/

 پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست **هم برپیادگان شما نیز بگذرد/

 ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف **یک روز برزبان شما نیز بگذرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - عباس قنبري عديوي

شعر-شعار-شعور

یکی از حرف های همیشگی افراد صاحب منصب شعار گفتن است .شعار خرجی نداره چون هرکه به اندازه سواد مواد خود کلمه بلده خداهم قربونش برم این زبونه رو داده که ....تریبون مفت و دوربین خبرنگارا آماده و تلویزیون هم به دنبال خبر .این هم عاقبت کار امروز مردم .

هزاروعده ی خوبان یکی وفا نکند .

شعار چه ربطی به شعر داره ؟

اگه همی جوری هی حرف قلمبه سلمبه بزنی مردم خیال میکنن شعر میگی . شعر با مخلفاتش خیلی بهتره !

یه سوال دیگه این شعر وشعار چه ربطی به شعور دارن ؟

اینا فامیلن . چون آدمای شاعر مسلک شعور بالایی دارن . شعور که بالا اومد شعار زیاد میشه قربون شیرفهم شد ؟؟!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٩ - عباس قنبري عديوي

کتاب خاطره های ماندگارچاپ شد

کتاب خاطره های ماندگار مجموعه ی خاطره های تعلیم وتربیتی معلمان چهارمحال وبختیاری است که ۱۲۶ خاطره از ۹۶فرهنگی استان را درخود جای داده است .این اثر ازسوی انتشارات مرید شهرکرد وبه کوشش عباس قنبری عدیوی تهیه شده است .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٥ - عباس قنبري عديوي