عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
۱۳ آبان گرامی باد.

سال روز سیزده آبان روز دانش آموز ومبارزه علیه استکبار جهانی گرامی باد.

برشهدای این نهضت بزرگ درود.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/۱٢ - عباس قنبري عديوي

مرگ چنين مرد نه کاريست خرد!

مرگ تالم بار استاد یگانه ی آواز بختیاری شادروان مسعودبختیاری(بهمن علاالدین )بر تمام دوست داران فرهنگ و هنر قوم بزرگ بختیاری و آن استاد بی نظیر تسلیت باد .

مرگ این مرد نه کاریست خرد.

همه با هم یک حمد وسوره نثار روح آن ادیب هنرمند قرایت کنیم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/۱٢ - عباس قنبري عديوي

با استاد زرين کوب

گرچه ذوق زندگی در آرزوست             باز لطف آرزو درجستجوست

زندگی بی جستجو افسردگیست         ناشکفتن نوعی از پژمردگیست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٩ - عباس قنبري عديوي

تاخير ما !!!

مدتی این مثنوی تاخیر شد                   مهلتی باید که تاخون شیر شد

این تاخیر نشان مشغله من بود نه فراموشی دوستان .

باز با ما باشید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٩ - عباس قنبري عديوي

شعری برای بختياری ها

ز هم روزی که مالت وی برافتو                             مونیدم تابش وگرمی زافتو 

یه دنیای جداکاری تو سی خت                                تیات آستاره ریت افتو پلت شو

از روزی که خانه ی شما به برآفتاب آمده من تابش وگرمی از آفتاب ندیدم تو دنیایی جداگانه ای :چشمهایت ستاره ورویت آفتاب وموهایت شب اند .

شعر از استاد داراب رییسی بختیاری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٢ - عباس قنبري عديوي

عيد سعيد فطر

فرارسیدن عید فرخنده وسعید فطر رابه تمام مسلملنان خداجوی تبریک می گویم .

این عید دینی فرصتی است که انسان تامل کند که در یک ماه سفر خود چه اندوخته است

اگر در این بازار سودی است با درویش خرسند است .خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی .

تمرین کنیم ۱۱ماه دیگر هم می شود وارسته بود .....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٢ - عباس قنبري عديوي