عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
سعدي شاعر

سعدي شاعر جهانگرد و بي نظير ايراني مفهوم وحدت اقوام وملتها را در آثار خود بيان كرده است .

اول ارديبهشت روز بزرگ داشت اين شاعر بزرگ است. هنر ،ادب،شعرونثر فارسي در آثار وي بيانگر ضرورت توجه به شناخت ملتهاست.

بوستان و گلستان وي آيينه تمام نماي انديشه خيرخواهانه يك مصلح متكلم است .

غزليات و قصايد او به فارسي و عربي از اوج تسلط و تبحر وي بر زبان مردم مشرق زمين وبه ويژه مسلمانان دارد .اگرچه اشعار او مورد استفاده ساير ملل نيز قرار گرفته است .

در مكتب خانه هاي قديم ايران ميزان با سوادي را با سروده هاي سعدي و حافظ و مولوي و...مي سنجيدند.

اكنون ماييم و تبجيل از اين اسطوره ي بزرگ ادب ايراني .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٩ - عباس قنبري عديوي

در باور های ساده

وقتی در باور خود به جستجو

نشستم آب برایم بی وزن تر بود

هوا در رویای من

تشکی بود که برای نرمی آن

پر قو را مثال می زدم

امروز

چشم هم دیگر برای بیداری

گوش نمی سپارد

و دل

بی دل تر از همیشه

بیقرار لحظه هاست

با من بخوان و قصه ی

مرا تکرار کن .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٤ - عباس قنبري عديوي

ساعت را تغيير دهيد!!!!!

هرچه كارشناسان گفتند :

آقا ساعتو تغيير بدين و قصه بانك ها رو تكرار نكنيد كسي گوش نداد تا مجلس با حساسيت وقت گذاشت و يك فوريتو تصويب كرد كه ساعت تغيير كند......

سووال اينجاست :

آيا اين مورد اظهر من الشمس نبود كه بعضي ها روي نظر خود ايستاده وپاي خود رايي را در كفش تنگ خويشتن كرده كه الا حرف ما چيزي نيست .

منتظريم مجلس وقت خودرابه كارهاي مهم و اساسي مسايل داخلي و خارجي معطوف كند نه يك مورد بسيار معمولي را ....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢۳ - عباس قنبري عديوي

يك جمله

اتحاد ملي وانسجام اسلامي دو رويه دارد . يك بعد داخلي و يك جنبه ي برون مرزي .

دربعد ملي وحدت ويك پارچگي براي منافع ملي ودستاوردهاي كشور وكنارگذاشتن انديشه هاي خودكامگي و افزون طلبي دربرابر تهديدهاي زورگويان .

دربعد خارجي برابر انديشه ي نيك دوست داران انقلاب

وحدت حول محور اسلام و افكار انساني پيروان آيين محمدي .

اين كار را كي و چگونه آغاز كنيم ؟؟؟؟؟

آيا هنوز هم قصد تخريب چهره ي ياران امام و رهبري را داريم ؟

آيا زمان يكدلي براي دفاع از مرزهاي انديشه ،آرمان واهداف ملي فرانرسيده است ؟

آيا زمان تغيير ادبيات سياسي ما فرانرسيده است ؟

آيا همچنان برطبل تفرقه خواهيم كوفت؟

آيا ياران انقلاب را به جرم همراه نبودن با فلان بينش خودخواهانه از قطار انقلاب پياده يا پرت خواهيم كرد ؟

يا ...

پس به پيام نوروزي رهبري نظام بيانديشيم .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢۳ - عباس قنبري عديوي

يك پرسش

راه ها و مصاديق اتحاد ملي وانسجام اسلامي چيست؟؟؟؟

لطفا پاسخ فرماييد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱۱ - عباس قنبري عديوي

سال نو مبارك

سال نوبر ايرانيان فرخنده و مبارك باد .اميدوارم اتحاد ووحدت ملي بيش تر از گذشته در عمل اتفاق بيافتد.

سال نورابالبخند وعشق به يكديگر آغاز كنيم نه در حد تعارف و شعار.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱۱ - عباس قنبري عديوي