عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
شهادت امام حسين (ع) برشما مومنان تسليت باد.

خط سرخ شهادت خط آل محمد و آل علي است . امام خميني شهادت مولا حسين برشما غم نشستگان تعزيت باد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ - عباس قنبري عديوي

وحدت ملي و انسجام اسلامي، راه كارها و موانع

دكتر عباس قنبري عديوي فرهنگ غني كشور ما بر مدار توجه بر انسان و نياز هاي وي در جهت پيروي از احكام اسلام استوار است. ارزشي‌ترين عنصر آفرينش انسان است و اين روي كرد سبب تدوين راه كارها و مباني اصولي و مهم پيشوايان دين و مبين اسلام گرديد. پيا مها و دستورهاي عملي براي دستيابي به اهداف و نيل به ارمانهاي بلند اخلاقي فرهنگ مذهبي و ملي ما در عصر حاضر نيز در سخن بزرگان، خبرگان و نخبگان سياسي و مذهبي تجلي مي يابد. اكنون شش ماه (دوفصل) از پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت ملي و انسجام اسلامي مي گذرد. ايشان در سنتي پسنديده هر سال را با نام مباركي مزين مي كنند اين سيرت سبب مي شود فعاليت هاي فرهنگي، ديني، سياسي و اجتماعي تمام كشور با آن محورهم سو گردد. پرسش اين است كه ما چقدر در جهت اين شعار زيبا و اصولي حركت كرده ايم و چه فرصت هايي را در اختيار داريم؟ در اين مختصر به مباني نظري وحدت ملي، راه كارها و موانع آن در شرايط فعلي جهان اسلام به ويژه كشور عزيزمان اشاره مي كنيم: 1ـ مباني و چهارچوب وحدت ملي: 1ـ در آيه 103 سوره شريف آل عمران خداوند متعال مسلمانان را به وحدت فرمان مي دهد و از تفرقه پرهيز مي دهد. (و اعتصموا) اشاره به گروه يا دسته خاصي نيست بلكه توحيد برادري و اسلام محور همدلي و يك پارچگي است. 2ـ در سنت، سيرت رفتار، گفتار و روايت هاي متعدد از پيامبر بزرگ اسلام، امام علي (ع) و ديگر پيشوايان ديني به طور جدي به وحدت امت اسلامي توصيه شده است و اتحاد جهان اسلام در اعمال و فرايضي چون نماز، حج، جهاد و ديگر شعاير ديني جلوه گر مي شود. 3ـ امام علي (ع) براي حفظ اتحاد جهان اسلام از حق مسلم خود در خلافت خشم پوشي كردند و به حيات اسلام انسجام صفوف مسلمانان تاكيد نمودند. 4ـ امام خميني رهبر كبير و بنيان گذار فقيد جمهوري اسلامي در نخستين سخنان خود به وحدت كلمه و اتحاد مسلمانان توصيه كردند و حتي در فتواي اجراي نماز جماعت در سفر حج اصل را بر وحدت شيعه و سني گذاشتند. 5ـ مراجع بزرگوار ما وحدت مسلمانان را واجب شمرده و هر گونه تفرقه و خللي را در آن جايز نمي دانند. 6ـ وحدت و يك پارچگي مردم ما در صحنه هاي گوناگون انقلاب اسلامي سبب پيروزي ما و شكست دشمنان گرديد انقلاب شكوهمند اسلامي، دفاع هشت ساله، دستيابي به موفقيت هاي كلان ملي، انرژي اتمي و ... مصاديق بارز اين همدلي هستند. 7ـ استقلال، هويت، اقتدار و توانمندي نظام ما در گرو وحدت ملي است اين ركن به عنوان شالده (شالوده) و ستون پيكر ايراني بودن مسلمان بودن و ... ما خواهد بود. 8ـ در پيام نوروزي رهبر خردمند با ظرافت به اين عامل در دو بعد داخلي و خارجي اشاره گرديده است: الف) وحدت ملي در بعد داخلي ب) انسجام اسلامي در بعد خارجي 9ـ رهبر انقلاب مي فرمايند: «هدف بزرگ ملي ما، استقلال ملي، عزت ملي و رفاه عمومي ملت است» ( پيام نوروزي) ايشان در ادامه اين پيام دو راه دشمنان ايران را براي ضربه زدن به ملت هشدار مي دهند: الف) ايجاد تفرقه در صفوف ملت و سرگرم كردن آنها به اختلاف هاي داخلي ب) ايجاد مشكلات اقتصادي 10ـ وصيت نامه امام خميني منشور برنامه ريزي سياسي، ديني، اخلاقي و تشكيلاتي ما مي باشد همان گونه كه ايشان اين وصيت نامه را براي تمام جهانيان معرفي كردند (ص6). آن حضرت بسيار دقيق و موشكافانه ضمن بر شمردن توانمندي هاي جهان اسلام، راه كارهاي توفيق آنان را برشمردند. وحدت ايرانيان و مسلمانان نخستين توصيه عملي حضرت امام در اين وصيت نامه سياسي الهي مي باشد (ص8 قسمت الف). 2ـ موانع وحدت ملي: 1ـ ايجاد تفرقه بين صفوف ملت به شكل تمايل هاي قومي، مذهبي، صنفي و ... اين كار از طريق گويندگان، سخنرانان، نويسندگان و آثار هنري و ... جلوه گر خواهد شد. راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره، همايش و ... ياري رسان اين انديشه خواهد بود. 2ـ مايوس كردن ملت از پيروزي ها، موفقيت ها و دست آوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي مختلف مانعي براي وحدت ملي خواهد بود هركس در هر لباس و هر مقامي دست آوردهاي 28 ساله نظام را سبك انگارد و يا ضعيف جلوه دهد، آب به آسياب دشمن ريخته و مانع وحدت ملي است. خيانت، دزدي، اختلاس و ... يك نفر در هر پست و مقامي اگر چه براي كارگزاران جمهوري اسلامي ناپسند است، نمي تواند اخلاص، پاك دامني و خدمات فرزندان غيور اين ملت را بپوشاند‌ (ر.ك: وصيت نامه امام) 3ـ ثروت اندوزي، خود خواهي، حب جاه و انحصار طلبي در هر گروه و طيفي مانع وحدت ملي خواهد شد. 4ـ تخريب چهره ها و مخدوش كردن شخصيت خدمت گزاران، مسوولان ادوار نظام با هر گرايش و سليقه حزبي، تخريب نظام و مايه دلسردي مردم خواهد شد. 5ـ هر كس در هر موقعيت و صنفي نبايد بي پروا و گستاخ به رهبران ديني مسوولان ادوار نظام، بزرگان و سختي كشيدگان پيش از انقلاب و مبارزان دفاع مقدس اهانت نمايد و با بهتان، افترا و دوروغ چهره‌ي نظام را تاريك نشان دهد. 6ـ انقلاب اسلامي و سرمايه هاي مادي و معنوي آن به فرد يا گروه خاصي تعلق ندارد مصادره‌ي موفقيت ها و شكوه معنوي آن به نفع اشخاص، احزاب و ... جايز نيست و مانع بزرگ وحدت مي شود. 7ـ تحميل خواسته ها و اميال فردي و حزبي به ديگران با هر هدفي، سلب اختيار و آزادي انديشه از انساني خواهد بود كه آزاد آفريده شده است. در تمام رساله هاي عملي مراجع عظيم الشان، مسلمان نمي تواند در اصول دين تقليد كند. تك بعدي انديشيدن مانع توسعه يافتگي انسان ها خواهد شد و مانعي براي وحدت تمام نخبگان و چهره هاي فعال و دلسوز كشور مي شود. 8ـ طرد و دور ساختن افراد علاقه مند و دوست دار نظام از صحنه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي موجب دل سرد كردنشان از انقلاب و حاشيه نشين شدن آنها مي گردد. در نتيجه بخش ارزنده‌اي از خبرگان و نخبگان اثر گذار انقلاب به كم تفاوتي (بي تفاوتي) روي مي آورند. 9ـ توان نويسندگان، شعرا، هنرمندان، سخنوران و ديگر اهالي قلم و انديشه بزرگترين پشتوانه معنوي و تبليغي نظام براي معرفي حقانيت آن و مقابله با توطئه هاست. برخورد حزبي و گروهي با افراد توانمند، خوش سابقه و شناسنامه دار كشور يا تضعيف آنان با هر هدفي خيانت به انقلاب است. وحدت ملي در گرو بهره گيري از تمام پتانسيل هاي فردي و گروهي كشور حاصل مي شود. 10ـ استفاده غير منطقي و جانب دارانه از رسانه ها (ملي و محلي) موجب تفرقه مي شود. 11ـ برخورد جناحي با مخالفان و منتقدان سبب حذف گروه بسياري از علاقه مندان به كشور و خدمت گزاران صادق نظام خواهد شد در كشور ما گروهي از بهترين فرزندان انقلاب، ممكن است در عين وفاداري به نظام و قبول اصول و اركان آن به روش ها و سياست ها منتقد باشند. ما بايد بين منتقدان دلسوز و معاندان بر انداز فرق بگذاريم و نگذاريم منتقدان به جرگه‌ي معاندان بپيوندند. 12ـ اهانت به اقوام، ايلات و طوايف و محروم ساختن آنان از خدمات اداري، علمي، دانشگاهي و... باعث افزايش ياس و نا اميدي مي گردد نبايد به بهانه مبارزه با قوم گرايي عملا به ترويج قوم گرايي بپردازيم. 3ـ راه كارهاي رسيدن به وحدت ملي: 1ـ آنچه كه سبب وحدت ملي ما ايرانيان در طول تاريخ گرديده است عناصري چون زبان، خط، دين، و عناصر فرهنگي ديگر مي باشد. هر كدام از اين مؤلفه ها شناسنامه ملي و هويت ايراني ـ اسلامي ما را تشكيل خواهند داد. توجه به تقويت، پاس داشت و توسعه اين عوامل منجر به اقتدار نظام و تثبيت پايه هاي استوار اتحاد ايراني ما خواهد شد. 2ـ اقوام ايراني در تمام ادوار تاريخ، يكتا پرست و پايبند به اخلاق و معيارهاي انساني بودند. توجه به اديان، مظاهر و فرق شناسنامه دار و رسمي موجب توسعه وحدت در كشور و نا اميد كردن دشمنان نظام مي گردد . 3ـ پرچم پر افتخار ما بر بلنداي دماوند، البرز، سهند، سبلان، الوند، زردكوه و... بر افروخته شده تا تمام اقوام ايراني معتقد به جغرافيايي جمهوري اسلامي از لر، ترك، كرد، بلوچ، عرب و ... به ايراني بودن خود فخر نمايند. همان گونه كه در دوران دفاع مقدس و صحنه هاي مبارزه با آمريكا و اسرائيل و ... هيچ گاه از نژاد، رنگ و گويش سخني در ميان نبود و تنها حفظ هويت، استقلال و كيان ايراني ما هدف بود. آناني كه از سرخس تا بوشهر و سيستان تا آذربايجان زندگي مي كنند به پرچم، كتاب، دين، قانون اساسي، زبان، شهيدان و ... خويش مباهات مي كنند اين روحيه را تقويت كنيم. 4ـ توجه به منافع ملي، عزت و اقتدار اسلامي و بهره گيري از فرصت هاي موجود در مقابل تهديدهاي داخلي و خارجي دشمنان در زمان كنوني در گرو حرمت افراد و احترام به حقوق شهروندي آنان است. 5ـ چهره هاي سياسي شناسنامه دار و نخبگان فعال دانشگاهي و مديران ديروز و امروز حاميان انقلاب، رهبري و مدافع دست آوردهاي سه دهه موفقيت انقلاب اسلامي هستند، نگذاريد گروهي فرصت طلب آنان را به بهانه هاي مختلف از قطار نيروهاي انقلاب و سربازان نظام پياده نمايند. 6ـ توجه به مردم، غنيمت شمردن خدمت آحاد ملت و تلاش براي دفاع عمومي و پيشرفت كشور در كمال سلامت طبع و طهارت روح، پايبندي به دست آوردهاي امام و رهبري و قبول اصول قانون اساسي ملاك پذيرش و يا رد افراد باشد، نه مسائل حزبي و جناحي. 7ـ بر اساس فرموده رهبري انقلاب:«امروز هركس كه مردم را نااميد كند و به خود و به مسوولين و به آينده بي اعتماد كند به دشمن كمك كرده است»، پس نگذاريم گروهي اندك با رفتار و گفتار متناقض باعث نا اميدي جمعي كثير از مردم ما شوند. 8ـ همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند:«امروز هركس به اختلافات دامن بزند، هر نوع اختلافي به دشمن ملت ايران كمك كرده است» با افرادي كه به رواج و تثبيت اختلاف ها به هر شكل كمك مي كنند، برابر قانون برخورد شود. 9ـ در حوزه هاي ديني، دانشگاه ها، مراكز آموزشي، مدارس آموزش و پرورش و ديگر مكان هاي عمومي و اجتماعي و صحنه هاي حضور باشكوه مردم به وحدت و اتحاد دامن زده و نگذاريم گروهي دانسته يا نا آگاهانه بر طبل تفرقه بكوبند. جوانان ما در اين مراكز با رفتار و گفتار استادان، معلمان، روحانيان و نخبگان جامعه در ترويج وحدت آشنا شوند. 10ـ قوميت هاي ايراني در طول تاريخ در كنار هم زندگي كرده اند (از سخنان رهبر انقلاب) اكنون هم به خوبي مي توانند حول محور انقلاب بدون هيچ مشكلي با هم متحد باشند از فرصت رسانه ها و جرايد براي تحقق اين وحدت بهره بگيريم و روحيه ايراني بودن را ترويج نماييد. 11ـ اگر چه با بر گزاري انتخابات (رييس جمهوري ، مجلس و ...) تغييراتي در سيستم مديريتي كشور ايجاد مي شود كه بخشي از آن اجتناب نا پذير است، اما با اين بهانه توفيق خدمت گزاري را از شايستگان و دلسوزان واقعي انقلاب، رزمندگان، ايثارگران، جانبازان و خانواده هاي معزز شهداء (ولي نعمتان انقلاب) نگيريم و نگذاريم آنها در پيچ و خم زندگي مادي به فراموشي سپرده شود. 12ـ در تاليف قلوب و پيوند هاي انساني تلاش كنيم. لشكر اسلام در برابر دشمن آشكار ـ كه تمام مرزهاي ما را محاصره كرده است و به بهانه هاي دموكراسي كشور هاي مسلمان عراق و افغانستان را اشغال نموده و مردم لبنان و فلسطين را به خاك و خون مي كشاند ـ به تمام ايرانيان و مسلمانان با گرايش ها و سليقه ها نياز دارد. توفيق سربازي انقلاب را به همه دلسوزان و شيفتگان ايراني بدهيم. 13ـ از نقد منصفانه و انديشه هاي اصلاح طلبان اصول گرا بهره ببريم (حتي اگر زبان نقد تند و تلخ باشد از حقايق نهراسيم) 14ـ بنيان اتحاد ملي وحدت محلي و استاني است اين وحدت را از محافل، مساجد، محله ها و ... شروع كنيم. 15ـ در شش ماه باقي مانده از سال به توصيه‌ي داهيانه رهبري نظام در پيام نوروزي جامه عمل بپوشانيم. صحنه هايي چون انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي عرصه تجلي اين وحدت در تقويت نظام مقدس اسلامي است. 16ـ دايره نيروهاي خودي را فراتر كنيم و نگذاريم گروهي با طرد، بد نامي و زدن اتهام هاي نابجا به افراد دايره غير خودي ها را گسترش دهند. 17ـ در فعاليت هاي كشوري به فرهيختگان، نخبگان، پيشگامان عرصه خدمت و مبارزه و نيرو هاي متخصص و متعهد انقلاب توجه شود. 18ـ از تجربه مفيد كشورهاي ديگر در عرصه هاي پيشرفت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... با حفظ مباني دين مبين اسلام و ارزش هاي انقلابي درس بگيريم و منافع ملي بينديشيم. از ايده هاي نو و روش هاي علمي متخصصان و كارشناسان دانشگاهي و افراد با سابقه مديريتي كشور استقبال كرده و براي بهبود و اصلاح سياست ها از آنها بهره ببريم. 19ـ از افراد كج فهم، مغرض و مريضي كه با رفتار، گفتار و انديشه خود به اسلام، ايران، انقلاب اسلامي و وحدت ملي ضربه مي زنند، در پست هاي مديريتي استفاده نكنيم. 20ـ جايگاه و حرمت قواي سه گانه و زير مجموعه هاي مربوط، مديران و مسوولان شيفتة خدمت‌ (نه تشنه قدرت) را حفظ كرده و نگذاريم قداست و حرمت آنها شكسته شود در پايان اميدوارم همه ما با پيروي از امام، رهبري و حفظ حرمت خون شهيدان انقلاب به عنصر وحدت و انسجام ملت بينديشيم و نگذاريم در صفوف مردم رخنه ايجاد شود. سخنان خود را با فرمايش رهبري انقلاب به پايان مي برم كه مي فرمايند: «عاقلانه، هوشيارانه، خردمندانه و مدبرانه بايستي اين اتحاد را حفظ كرد و روز به روز تقويت نمود»

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ - عباس قنبري عديوي

بنياد ايران شناسي همايش خليج فارس را برگزار مي كند

خبرنگار زاگرس ايران: بنياد ايران شناسي، همايش خليج فارس را برگزار مي كند. رييس بنياد ايران شناسي چهارمحال و بختياري به خبرنگار زاگرس ايران گفت: با توجه به اهميت تاريخي، و هويتي خليج فارس، بنياد ايران شناسي كشور در ارديبهشت سال آينده اين همايش را برگزار خواهد كرد.

وي گفت با توجه به اهميت مطالعه، بررسي جغرافيايي و تاريخي، توسعه اقتصادي در ادوار مختلف اين كشور و استناد تاريخي مدارك مختلف دنيا به اين ناحيه با 15 محور اين همايش بين المللي برگزار مي شود. دكتر عباس قنبري گفت محور هايي چون ادبيات، فرهنگ عامه و مردم شناسي، توسعه اقتصادي بندر ها و جزيره هاي درياي پارس (خليج فارس)، نقشه ها معماري، كتاب شناسي، تاريخ نفت و آب راه ها، محيط زيست و هنر و صنايع دستي از مهمترين محورهاي اين همايش هستند. وي از استادان، پژوهشگران و علاقه مندان به اين حوزه در خواست كرد تا پايان شهريور چكيدة مقالة خود را به بنياد ايران شناسي شعبه استان تحويل نمايند تا پس از داوري اصل مقالة خود را ارائه نماييد.

رييس بنياد ايران شناسي چهار محال و بختياري در پايان مهمترين  اهداف همايش را برقراري ارتباط بين پژوهشگران جهان،‌ نقد و تحليل آرا تاريخي، تثبيت هويت ايراني اين ناحيه بزرگ خواندند.

خاطر نشان مي سازد در تمام اسناد تاريخي و نقشه هاي فارسي، عربي، و انگليسي اين ناحيه (بندرها و جزيره‌هاي خليج فارس) به نام پارس و فارس شناخته مي‌شود.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱۱ - عباس قنبري عديوي

مردم شناسی پیامک های بنزینی

دكتر عباس قنبري عديوي

فولکلور (Folk lore) یا فرهنگ عامه و ادبیات خلقی به صورت پژوهش رسمی و هدف دار در کشور ما سابقه ای یکصد ساله دارد اگر چه با کمی وسعت نظر می توان گفت که بن مایه و خاستگاه برخی از سروده ها و آثار ادبی کلاسیک و رسمی ما ( مردمی یا درباری) نیز از فولکلور و ادبیات توده ها سرچشمه گرفته است بسیاری از داستان ها و قصه های مثنوی مولوی، حکایتهای گلستان و بوستان و ... از این دست هستند. پرداختن به این مبحث از دایره ی بررسی این مقاله خارج است. در این مختصر بر آنیم که به بخشی از تولیدات معاصران ما در خصوص پدیده های اجتماعی بپردازیم تا ریشه های خلق و آفرینش ادب عامیانه در گونه های خرده فرهنگی مشخص گردد.

پدیده های اجتماعی، رخ داده های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها در تولید و پیدایش ترانه ها، لطیفه ها و دیگر گونه های عامیانه (حتی ضرب المثل) خود را نشان می دهد. برای نمونه در ضرب المثلهای بختیاری واقعه ی 1901 میلادی یعنی کسب امتیاز بزرگ نفت از سوی یک سیاست مدار اقتصادی استرالیایی (ویلیام ناکس دارسی) ورود پیدا کرده و ضرب المثل شده است.

اگوی ز عهد دارسیه (گویی از عهد دارسی است) یا سیاست مدار مشهور و نخست وزیر انگلیس (چرچیل) به عنوان دغل باز و مهره ی مکار در زبانزدهای ما حضور یافته است در بختیاری به آدم های فریبکار و سیاست باز "چرچیل" می گویند.

یکی از پدیده های جهان معاصر با توجه به فناوری و امکانات امروز دنیا، پیام کوتاه (short message) است كه به وسیله تلفن همراه و اینترنت گسترش مي‌يابند به اين پيام ها به اختصار (s.m.s) گفته می شود. در هر حالی که علائم اختصاری s.m.s معادل سیستم پیام کوتاه است نه خود پیام کوتاه.( s.m)

برابر مصوبه ی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی واژه ی « پیامک » رابرای پیام کوتاه برگزیده ایم. مردم شناسی پیامک هاي رايج در کشور با توجه به درون مایه و محتوای آنها کار مهم و ضروری است و این نوشته نیز تا حدودی به همین موضوع می پردازد.

یکی از مهمترین پدیده ها و رخدادهای اقنصادی کشور ما بحث سوخت( انرژی) و سهمیه بندی بنزین در سال جاری است از نخستین لحظه های تصمیم گیری و اجرای این سیاست کشوری پیامک های متنوعی در قالب های نثر و نظم با این پدیده ها همراهی کرد و افراد گمنامی ( بدون توجه به اهداف و انگیزه های آنان در ساخت پیامک ها) در گوشه گوشه‌ي کشور به آفرینش متن این گونه ی ادبی عامه به صورت لطیفه و طنز مشغول شدند همان گونه که برای مباحثی چون شكست تیم فوتبال، عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور، کنکور و ... نیز این رویداد تکرار شده است.

نگارنده بدون اظهار نظر فردی درباره‌ی معایب و محاسن مترتب به این سیاست دولت از دید پژوهش متن شناسی و مردم شناسی پیامک‌های مربوط و مرتبط با سهمیه بندی بنزین به آن می نگرد و برخی از متن های جمع آوری شده و یا ارسالی را در این مختصر ارائه می نماید.

نگارنده به حسب تخصص و علاقه مندی خود به پژوهش های فولکلور و فرهنگ عامیانه کشوردر موضوعهای مختلف و پدیده های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بالغ بر چند هزار پیامک را گرد آوری، طبقه بندی و تحلیل نموده است که می تواند در قالب یک اثر مستقل، همراه با تحلیل و تفسیر ریشه های تاریخی مورد استفاده ی پژوهشگران و دانشگاهیان قرار گیرد. این مطلب تنها به مبحث بنزین ( سوخت) پرداخته است که به همين دليل آن را پیامک های بنزینی نامیده ایم.

از نظر ساختاری بیش تر پیامک های بنزینی به صورت نثر و نظم آمده اند. کوتاه ترین پیامک به نثر 5 کلمه و یک عدد دارد( آخرین نرخ مهریه 1386 کارت سوخت) بلندترین آن فیلم های اکران شده است.

پیامک های منظوم نیز از قالب دو بیتی و رباعی بهره جسته اند. بیش تر از وزن دو بیتی ( مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیل) که جنبه ی ترانه های عامیانه هم چون سروده های باباطاهر و فایز را دارند، مدد گرفته اند گاهی از قالبهای دیگر( مثنوی) هم استفاده شده است.

محدوده‌ي زمانی پیامک های ارسالی از هنگام جدی شدن موضوع و صدور کارت سوخت تاکنون است ولی عمده ی پیامک ها از اجرای قطعی و رسمی این تصمیم در کشور است.

برای جلوگیری از هر گونه برداشت غلط و یا توهین آمیز به اشخاص یا مسوولان کشور برخی پیامک ها در این مختصر نیامده هم چنین از ذکر عناوین قومی نیز خودداری شده و به جای آنها از سه نقطه استفاده شده است یا واژه ی مناسبی چون یک نفر و ... جایگزین آن شده است.

غالب این پیامک ها به این پدیده با انتقاد و نگاه صرفه جویانه یا ارزش دار بودن این سوخت توجه شده است. به پیامک های بنزینی زیر توجه نمایید.

1ـ شرکت مخابرات برای هزارمین بار از هموطنان ... زبان خواست که از کارت سوخت به جای کارت تلفن استفاده نکنند.

2ـ آخرین نرخ مهریه: 1386 لیتر بنزین سوپر

3ـ آخرین نرخ مهریه: 1386 کارت سوخت

4ـ فیلم های برگزیده:

بوی بنزین، بنزینی، بنزینی ها، چند می‌گیری یک لیتر بنزین بدهی، دختر بنزین فروش، پسری با 4 لیتری در اتوبان

5 ـ یکی با پراید صفر كيلومتر رفت پمپ بنزین و باکش را پر کرد. گفت چنده؟ مرد گفت: 350 تومان! راننده گفت: ارزون شده؟ مرد گفت: نه آقا تو گازوئیل زدی!

6ـ دوستت دارم قد یه بشکه بنزین ،خاطر خواتم قد یه پمپ بنزین،

روز تولد تو بهترینم                هدیه بهت می دم یه کارت بنزین

7ـ فیلم های در حال اکران:

به خاطر یک لیتر بنزین، من ترانه 1000 لیتر بنزین دارم، رستگاری قبل از ساعت 12 امشب، رایحه ی خوش بنزین، مرد بنزینی، پسر بنزین فروش، دو کارت با یک بنزین، بنزین فصل، می خواهم بنزین بزنم، دیشب بنزین زدم آیدا، سفر به پمپ بنزین، بازگشت بنزین، از میدون تا پمپ بنزین، دزدان بنزین، سال های سهمیه بندی

8ـ ... که چون شمع می سوزند تا پایان سال 86گاز سوز خواهند شد.

9ـ نمی گویم که آن یا این بیاور

برای خانه ام آذین بیاور

به جای هر دریچه یا چراغی

برایم مهربان، بنزین بیاور

10ـ نمی دونم چه کردی با مو ای یار

که محکم می زنم سر را به دیوار

تو که بنزین و نفتم را گرفتی

نفس را سهمیه بندی کن ای یار

11ـ یکی سیخ و یکی انبر پسندد

یکی نان و یکی آجر پسندد

من از بنزین و سوخت و کارت ماشین

پسندم آنچه را دکتر پسندد

12ـ جدیدترین جمله های عاشقانه:

به اندازه ی کارت سوخت سایپا دوستت دارم(600 لیتر)

13ـ جدیدترین جمله عاشقانه دنیا:

بنزین نگاهت رو برای قلبم سهمیه بندی نکن.

14ـ جدیدترین جمله ی عاشقانه: تو بنزین من هستی!

15ـ سخت ترین سوال کنکور 86 : سهمیه خودرو سواری 2 گانه سوز دولتی که آمبولانس وانت است و شبها درآژانس کار می کند چند لیتر است؟

16ـ دوستت دارم به اندازه ی یک باک بنزین

17ـ حالا فهمیدی که چرا البرادعی با اینکه دکتره تو آژانس کار می کنه؟

به خاطر اینکه سهمیه بنزین آژانس ها 450 لیتر در ماهه.

18ـ آنکه دائم هوس سوختن ما می کرد

کاش بنزین مرا نیز مهیا می کرد

پمپ بنزین و صف و کارت و من و پیت به دست

کاش می آمد و از دور تماشا می کرد

19ـ جدیدترین جمله عاشقانه: تو بنزین من میشی؟

20ـ اگه کسی بهت گفت دوستت دارم، می میرم برات، فدات شم،تمام زندگیمی، زود باور نکن اگه می خوای امتحانش کنی بهش بگو: کارت سوختت رو میدی به من؟

21ـ هم وطنان ... توجه کنید که از کارت تلفن داخل شهری و بین شهری یا تالیا یا ایرانسل نمی توان در باجه های پمپ بنزین به عنوان کارت سوخت استفاده نمود.

22ـ پس از سهمیه بندی بنزین از سوی دولت طیف وسیعی از ...ها طی نامه ای از ... تشکر کردند که علت آن نیز کاهش آمار جوکهای مربوط به این دسته از هم وطنان اعلام شده است.

23ـ اگه بنزین کوپنی شده زیاد ناراحت نيستیم چون از این به بعد قدر تو را بیشتر می دونم و حداقل برای رفتن به مزرعه سوارتو میشم الاغ جونم.

24ـ کتاب های پر فروش امسال:

1ـ افسانه ی بنزین از پائولو بنزینی

2ـ بنزین ها و حکایات

3ـ بنزین نامه از بنز دوسي

4ـ بنزین زدن یک دقیقه‌ای ديل بنزین

25ـ شرکت نفت، شرکت پست و پلیس 110 در بیانیه مشترکی از هم وطنان ... زبان درخواست نمودند که کارتهای سوخت وسایل نقلیه خود را پرس نفرمایند

بررسی و تحلیل این مجموعه نشان می دهد که:

1ـ رویکرد اجتماعی و اقتصادی این پیامک ها بیش از سایر بخش هاست اگر چه نوعی رویکرد سیاسی نیز در آنها مشاهده می شود.

2ـ استفاده از قالب طنز و شوخی برای پنهان کاری مخالفت با اين سياست است.

3ـ توسعه و نشر برخی از این پیامک ها جنبه ی سرگرمی و پخش سریع آن ها را دارد امروز ارسال پيامك به صورت یک مد و رسم بین جوانان و دوستان صمیمی رایج گردیده است.

4ـ پیوند این موضوع با سایر فعالیتهای قبلی یا رایج در کشور سبب تولید و توسعه آنها می گردد:

الف) استفاده از کارت های مختلف شبکه ی بانکی و سوخت

ب) استفاده از نام فیلم‌های سینمایی و تغییر آنها (میم مثل مادر = ب مثل بنزین) یا ( سال های دور از خانه= سال های سهمیه بندی) و ...

5ـ استفاده از سنتهای رایج در جامعه ( عرف) در ازدواج و ...

مثلا استفاده از سال تولد برای تعداد سکه‌های مهریه= استفاده از سال 1386 برای کارت سوخت به عنوان مهریه

6ـ استفاده از قالب طنز برای رهایی از فشار هنجاری (کمک به گسترس این پدیده ی روزآمد زندگی برای نشان دادن خود)

7ـ استفاده از علوم و حوزه های دانش ریاضی، ادبیات، اقتصاد و سیاست در زندگی.

8ـ متلک زدن به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف با نشان دادن نا آگاهی از استفاده از فناوری روز ( اسنفاده از کارت سوخت به جای کارت اعتباری بانکها)

9ـ استفاده از واژه های عامیانه و کوچه بازاری در پیامک ها (یه= یک/ قد=اندازه/ بهت=به تو/ میدم= می دهم/ خاطر خواتم= خاطر خواه تو هستم)

10ـ برخی پیامک با واریانتها (اَشکال) متفاوت در جامعه مطرح شده  و گسترش می یابد، این امر نشان دهنده ی آن است که برخی افراد متناسب با ذوق، حوزه ی شغلی و خلاقیت خود به تغییر و ترمیم پیامک هایی که به دست او می رسد مبادرت نموده و آن را گسترش می دهد.

11ـ اکثر این پیامک ها؛ خوش آهنگ، قابل فهم، نکته سنج، متنفذ و دارای اثر گذاری آنی و فوری هستند.

12ـ بسیاری از این پیامک ها در تجربه ی زندگی عامه ملموس هستند در نتیجه سبب تحریک حس نوستالوژی آنان شده ، باعث خوشایندی، پذیرش، شادمانی فوری و استفاده ی سریع آنها می شود.

13ـ استفاده از موسیقی و قالب نظم در پذیرش و توسعه ی آنها کمک می کند.

14ـ با توجه به مکتب ساخت گرایی در مردم شناسی با سایر عناصر فرهنگی جامعه هماهنگ طراحی شده اند. لذا طرد نمی شوند.

15ـ گاهی از نام اقوام و ایلات در آنها استفاده می شود که سبب خوشایندی سایر اقوام می گردد در نتیجه خیلی زود توسعه می یابند.

نتیجه گیری:

بررسی و تحلیل و شناخت پیامک ها می تواند ما را با نوع نگاه ، مواجهه و مقابله با سایر پدیده های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و سیاسی کشور آشنا سازد.

تغییر در حوزه های زبان ، فرهنگ، اندیشه و ... از سوی سازندگان، ترمیم کنندگان و انتشار دهندگان پيامك ها ریشه در باورها؛ ارزشها، مفاهیم و معنی قشرها و طبقات جامعه دارد می توان این پیامک ها را از دید مکاتب و نظریه های فرهنگی چون تطور گرایی (تكامل گرايي)، كاركرد گرايي (فونكسيوناليزم)، ساختار گرايي و اشاعه گرايي نیز بررسی نمود و به زیر ساختهای آنها نیز توجه نمود.

این پیامک ها می تواند با کارکردهای متفاوت بر زبان، فرهنگ ادبیات و اصطلاحات رسمی و درون گروهی تاثیر گذاشته و گاهی با الفاظ آرگو (زبان مخفی) نیز امتزاج یافته و محملی برای نشر و پخش تولیدات عامیانه قرار گیرد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱۱ - عباس قنبري عديوي