عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
براي اين عشاير؟

براي اين عشاير سخت كوش وزندگي پر دردسر چه كساني مي انديشند؟

عشاير بختياري

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢ - عباس قنبري عديوي

بختياري ها در مجلس هشتم ؟؟؟؟

آيا راهكاري براي حضورپرنگ بختياري ها در مجلس شوراي اسلامي انديشيده ايد؟؟؟

درحالي كه شاهد توهين و بي احترامي برخي روزنامه نگارها، كاريكاتوريست ها و... هستيم به مرداني مقتدر چون اسلاف خود نيازمندييم تا از خوزستان ، لرستان، اصفهان وچهارمحال وبختياري و... پيام هزاران زن ومرد عشاير مارا به گوش مردم ومسوولان برسانند و با قوانين مترقي ومهم به اعتلاي ايران واقوام آن بيانديشند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢ - عباس قنبري عديوي

گل عزیز است

گل عزیزاست غنیمت شمریدش صحبت

 

گل

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱۱/۱ - عباس قنبري عديوي