عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
ما براي معرفي بختياري ها چه كرديم؟

آيا باخودانديشيده ايم كه تا كنون با اين همه امكان رسانه اي براي اين قوم بزرگ چه كرده ايم ؟

بااين اينترنت ، ماهواره  ، روزنامه و... چقدر به اين فرهنگ و ادبيات غني كمك كرده ايم؟

اكنون دير نشده است ...قنبري و كياني

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/۱ - عباس قنبري عديوي

معرفی وبگاه های بختياری

معرفی بیش از ۵۰وبگاه ووبلاگ بختیاری در هفته نامه زاگرس ایران

 با وبلاگ گوویل بختیارینه بجوریم نهلین گوویلتون به ولات غربت بوون .

دست بدین به یک یاعلی بگوین که روز روز هیجاره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۳٠ - عباس قنبري عديوي

پس از چند روزطولانی

باگذشت چندروزطولانی قفل قفل شکنان کنارزده شدوکار وبلاگ نویسی آغازگشت به هر روی اگرچه از سویی دل نگران بودیم اما امیدوار که دستی براید و کار بکند. باز هم همدیگه رو خواهیم دید.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۱٢ - عباس قنبري عديوي