عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
وقتی که خیلی دیر است.

هنوز راه را برعبور آب نبستند

وچشمه ها

جوشان وپر هیاهو

از میان دشت می گذرند.

و من آدم هایی را می بینم که با رخت سرخ

آب را زنجیر می کنند و هوا را اسیر .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ - عباس قنبري عديوي

شعری برای عاشوراییان

از سروده های استاد مرید محمدی گهرویی :

تلخی انتظار می کشدم

مرکب بی سوار می کشدم

رازپنهان فشرده نایم سخت

فتنه ی آشکار می کشدم

داغ حسرت به سینه ام گل کرد

بغض بی انفجار می کشدم

درمیان شکوفه های امید

لاله ی داغ دار می کشدم

غوطه ور درمیان خون گلو

کودکی شیرخوار می کشدم

سینه خالی زشادمانی هاست

غم آن سربدار می کشدم

درشب دردناک عاشورا

اشک بی اختیار می کشدم

برگلوی گل رهایی ها

خنجرنابکار می کشدم

برسرنیزه ی تبه کاران

سرآن شهریار می کشدم

حجله ی گل به باد صرصر سوخت

نوگل بی بهار می کشدم

درخزان بهارآزادی

پای کوبی خارمی کشدم

دربرغنچه های پرپر عشق

ساقی شرمسار می کشدم

به اسیری به سوی شام ستم

 ماه محمل سوار می کشدم

من مرید سپیده ی سحرم

ظلمت شام تار می کشدم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي

غزه نمادی از مظلومیت انسانی !!!

این روزها حکایت نلخ غزه ومردم مسلمانش دل هر آزاده ای را به درد می آورد . درایام محرم وسوگواری حضرت اباعبدالله (ع) تکه تکه شدن مردم مظلوم آن دیار مارا اندوهگین می نماید. این اسراییل وحامی اصلی اش انگلیس وآمریکا رگ خواب تن پروران خاورمیانه را خوب گرفته اند. ما این بی رحمی ها را بی حرمتی به انسان می دانیم ومحکوم می کنیم.

با زبان وقلم واندیشه می توان این مظلومیت را رساند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي