عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
یادم آمد هان!!!

یه عکس رو دوست دارم شما هم ببنینید.

ممنونم.

این یوسف خوش نام ماست....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٩/٢٥ - عباس قنبري عديوي