عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
غزه نمادی از مظلومیت انسانی !!!

این روزها حکایت نلخ غزه ومردم مسلمانش دل هر آزاده ای را به درد می آورد . درایام محرم وسوگواری حضرت اباعبدالله (ع) تکه تکه شدن مردم مظلوم آن دیار مارا اندوهگین می نماید. این اسراییل وحامی اصلی اش انگلیس وآمریکا رگ خواب تن پروران خاورمیانه را خوب گرفته اند. ما این بی رحمی ها را بی حرمتی به انسان می دانیم ومحکوم می کنیم.

با زبان وقلم واندیشه می توان این مظلومیت را رساند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي