عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
با عشایر برای عشایر

            

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/٢٢ - عباس قنبري عديوي