عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
مهر آغاز سال تحصیلی

مهر با نغمه ها و آهنگ هایش از راه می رسد .این روزها خانواده ها و جوانان از قبولیهای دانشگاهی سخن می گویند .بعضی ها شیرینی میدهند وشیرین حرف میزنند بعضی ها هم زانوی غم بغل گرفته واز خلق به دور نشسته و لحظه هارا سنگین مینگرند .آیا گمان میکنید قبولی یا ردی دانشگاه آخر خط است ؟آنها که سالها پیش از دانشگاه فارغ شده اند ویا آنها که اکنون در مراکز علمی ما درس می خوانند چه می گویند . من از خانواده هایی که فرزندانشان قبول نشده اند درخواست میکنم منطقی بیاندیشند و از وارد کردن فشار بر جوانان خودداری نمایند .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢۱ - عباس قنبري عديوي