عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
مرگ چنين مرد نه کاريست خرد!

مرگ تالم بار استاد یگانه ی آواز بختیاری شادروان مسعودبختیاری(بهمن علاالدین )بر تمام دوست داران فرهنگ و هنر قوم بزرگ بختیاری و آن استاد بی نظیر تسلیت باد .

مرگ این مرد نه کاریست خرد.

همه با هم یک حمد وسوره نثار روح آن ادیب هنرمند قرایت کنیم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/۱٢ - عباس قنبري عديوي