عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
اهانت به بختياري ها ؟

كيهان كاريكاتور در شماره ي مهروآبان -۱۷۵و۱۷۶-خود روي جلد باگستاخي يك كاريكاتوريستك !-حميد بهرامي-به قوم پرافتخارو دلير بختياري توهين كرد .اگر به دليل اهانت به هم وطنان ارجمند آذري روزنامه ايران چند ماه تعطيل بود مسولان ارشاد وساير نهادهاي فرهنگي وامنيتي با اين پديده ي نو ؟؟؟قوم ستيزي چه خواهند كرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دراين برهه از تاريخ سياسي -اجتماعي كشور به وحدت ويكپارچگي وحفظ هويت ومليت ايراني همه هم ميهنان نيازمند است چرا اجازه نشر وچاپ اين كاريكاتورهاي موهن وسخيف داده ميشود ؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٥ - عباس قنبري عديوي