عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
نان گرونه ؟؟؟؟؟نه !!!

یکی از شعارهای محوری اخیر مبارزه با گرانی بود .به چند قیمت ارزان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نگاه کنید.

سیب زمینی ۵۰۰

گوجه ۸۰۰

پیاز ۴۵۰

تخم مرغ ۱۳۰۰

نان ۱۵

مطمئن باشید قیمت ها به تومن بود .در روزگار  گذشته درد اصلی برخی دوستان عاشق خدمت (مخالفان قبلی )دغدغه معاش مردم بود .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۳ - عباس قنبري عديوي