عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
يک حديث

امام علی-علیه السلام -:

فرصت ها چون گذر ابرها می گذرند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ - عباس قنبري عديوي