عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
از چه رنج مي بريم ؟

از چه رنج مي بريم ؟

۱- امنيت

۲- بي بندوباري وفحشا

۳- ترويج رشوه خواري

۴- افزايش طلاق و زنا

۵- اعتياد وايدز

۶- گراني ومشكل مسكن وكار وازدواج

از كداميك دل خوني داريد .؟؟؟؟

از كدام صحنه ها در شهر هرروز چشم پوشي ميكنيد؟

مقصر كيست ///؟

من        تو      او    ما    شما     ايشان ؟؟؟؟

يا مثل هميشه دشمن ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ - عباس قنبري عديوي