عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
سوم خرداد بر شما مبارك

سوم خرداد فتح ارزش ها و ميراث بزرگ امام امت است نه فتح خاك و زمين.

درود بر رزمندگانى كه با دلاورى و از خود گذشتگى با اتكا به خداى متعال شهر خونين را از چنگال ددمنشان بعثى و اربابانشان نجات دادند.

به روان امام و شهدا و مفقودان جنگ به ويژه شهداى عمليات بيت المقدس درود مى فرستيم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۳ - عباس قنبري عديوي