عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
پس از چند روزطولانی

باگذشت چندروزطولانی قفل قفل شکنان کنارزده شدوکار وبلاگ نویسی آغازگشت به هر روی اگرچه از سویی دل نگران بودیم اما امیدوار که دستی براید و کار بکند. باز هم همدیگه رو خواهیم دید.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۱٢ - عباس قنبري عديوي