عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
کوچ و وارگه های مانا

عشایر از کوهرنگ رفتند و در راه وارگه های گرمسیری اند . کوچ برای زندگی است و این راه سخت همیشه باز .

ای مسافر سفرت بی تشویش

کوله بارت گل مریم

یک سبد عاطفه تقدیم تو باد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/۱٢ - عباس قنبري عديوي