عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
ای سواران گمنام

شنیدم در برنامه تلویزیونی تارخ دانی به بختیاری ها تهمت سوزاندن یک شیرازی زده و همان سیر تخریبی مشروطه خواهان را ادامه داده است. وای برما که یک روز فرمان تخریب قبر سرداران مشروطه را می شنویم و یک روز تهمت ها را !!!!

عجب اخلافی و چه مظلومند اسلاف ما!!!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۸/٢۳ - عباس قنبري عديوي