عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
برای تامل

وقتی دلم می گیرد تنها کسی که میخواد بام حرف بزنه خداست .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٧ - عباس قنبري عديوي