عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
وحدت ملي و انسجام اسلامي، راه كارها و موانع

دكتر عباس قنبري عديوي فرهنگ غني كشور ما بر مدار توجه بر انسان و نياز هاي وي در جهت پيروي از احكام اسلام استوار است. ارزشي‌ترين عنصر آفرينش انسان است و اين روي كرد سبب تدوين راه كارها و مباني اصولي و مهم پيشوايان دين و مبين اسلام گرديد. پيا مها و دستورهاي عملي براي دستيابي به اهداف و نيل به ارمانهاي بلند اخلاقي فرهنگ مذهبي و ملي ما در عصر حاضر نيز در سخن بزرگان، خبرگان و نخبگان سياسي و مذهبي تجلي مي يابد. اكنون شش ماه (دوفصل) از پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت ملي و انسجام اسلامي مي گذرد. ايشان در سنتي پسنديده هر سال را با نام مباركي مزين مي كنند اين سيرت سبب مي شود فعاليت هاي فرهنگي، ديني، سياسي و اجتماعي تمام كشور با آن محورهم سو گردد. پرسش اين است كه ما چقدر در جهت اين شعار زيبا و اصولي حركت كرده ايم و چه فرصت هايي را در اختيار داريم؟ در اين مختصر به مباني نظري وحدت ملي، راه كارها و موانع آن در شرايط فعلي جهان اسلام به ويژه كشور عزيزمان اشاره مي كنيم: 1ـ مباني و چهارچوب وحدت ملي: 1ـ در آيه 103 سوره شريف آل عمران خداوند متعال مسلمانان را به وحدت فرمان مي دهد و از تفرقه پرهيز مي دهد. (و اعتصموا) اشاره به گروه يا دسته خاصي نيست بلكه توحيد برادري و اسلام محور همدلي و يك پارچگي است. 2ـ در سنت، سيرت رفتار، گفتار و روايت هاي متعدد از پيامبر بزرگ اسلام، امام علي (ع) و ديگر پيشوايان ديني به طور جدي به وحدت امت اسلامي توصيه شده است و اتحاد جهان اسلام در اعمال و فرايضي چون نماز، حج، جهاد و ديگر شعاير ديني جلوه گر مي شود. 3ـ امام علي (ع) براي حفظ اتحاد جهان اسلام از حق مسلم خود در خلافت خشم پوشي كردند و به حيات اسلام انسجام صفوف مسلمانان تاكيد نمودند. 4ـ امام خميني رهبر كبير و بنيان گذار فقيد جمهوري اسلامي در نخستين سخنان خود به وحدت كلمه و اتحاد مسلمانان توصيه كردند و حتي در فتواي اجراي نماز جماعت در سفر حج اصل را بر وحدت شيعه و سني گذاشتند. 5ـ مراجع بزرگوار ما وحدت مسلمانان را واجب شمرده و هر گونه تفرقه و خللي را در آن جايز نمي دانند. 6ـ وحدت و يك پارچگي مردم ما در صحنه هاي گوناگون انقلاب اسلامي سبب پيروزي ما و شكست دشمنان گرديد انقلاب شكوهمند اسلامي، دفاع هشت ساله، دستيابي به موفقيت هاي كلان ملي، انرژي اتمي و ... مصاديق بارز اين همدلي هستند. 7ـ استقلال، هويت، اقتدار و توانمندي نظام ما در گرو وحدت ملي است اين ركن به عنوان شالده (شالوده) و ستون پيكر ايراني بودن مسلمان بودن و ... ما خواهد بود. 8ـ در پيام نوروزي رهبر خردمند با ظرافت به اين عامل در دو بعد داخلي و خارجي اشاره گرديده است: الف) وحدت ملي در بعد داخلي ب) انسجام اسلامي در بعد خارجي 9ـ رهبر انقلاب مي فرمايند: «هدف بزرگ ملي ما، استقلال ملي، عزت ملي و رفاه عمومي ملت است» ( پيام نوروزي) ايشان در ادامه اين پيام دو راه دشمنان ايران را براي ضربه زدن به ملت هشدار مي دهند: الف) ايجاد تفرقه در صفوف ملت و سرگرم كردن آنها به اختلاف هاي داخلي ب) ايجاد مشكلات اقتصادي 10ـ وصيت نامه امام خميني منشور برنامه ريزي سياسي، ديني، اخلاقي و تشكيلاتي ما مي باشد همان گونه كه ايشان اين وصيت نامه را براي تمام جهانيان معرفي كردند (ص6). آن حضرت بسيار دقيق و موشكافانه ضمن بر شمردن توانمندي هاي جهان اسلام، راه كارهاي توفيق آنان را برشمردند. وحدت ايرانيان و مسلمانان نخستين توصيه عملي حضرت امام در اين وصيت نامه سياسي الهي مي باشد (ص8 قسمت الف). 2ـ موانع وحدت ملي: 1ـ ايجاد تفرقه بين صفوف ملت به شكل تمايل هاي قومي، مذهبي، صنفي و ... اين كار از طريق گويندگان، سخنرانان، نويسندگان و آثار هنري و ... جلوه گر خواهد شد. راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره، همايش و ... ياري رسان اين انديشه خواهد بود. 2ـ مايوس كردن ملت از پيروزي ها، موفقيت ها و دست آوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي مختلف مانعي براي وحدت ملي خواهد بود هركس در هر لباس و هر مقامي دست آوردهاي 28 ساله نظام را سبك انگارد و يا ضعيف جلوه دهد، آب به آسياب دشمن ريخته و مانع وحدت ملي است. خيانت، دزدي، اختلاس و ... يك نفر در هر پست و مقامي اگر چه براي كارگزاران جمهوري اسلامي ناپسند است، نمي تواند اخلاص، پاك دامني و خدمات فرزندان غيور اين ملت را بپوشاند‌ (ر.ك: وصيت نامه امام) 3ـ ثروت اندوزي، خود خواهي، حب جاه و انحصار طلبي در هر گروه و طيفي مانع وحدت ملي خواهد شد. 4ـ تخريب چهره ها و مخدوش كردن شخصيت خدمت گزاران، مسوولان ادوار نظام با هر گرايش و سليقه حزبي، تخريب نظام و مايه دلسردي مردم خواهد شد. 5ـ هر كس در هر موقعيت و صنفي نبايد بي پروا و گستاخ به رهبران ديني مسوولان ادوار نظام، بزرگان و سختي كشيدگان پيش از انقلاب و مبارزان دفاع مقدس اهانت نمايد و با بهتان، افترا و دوروغ چهره‌ي نظام را تاريك نشان دهد. 6ـ انقلاب اسلامي و سرمايه هاي مادي و معنوي آن به فرد يا گروه خاصي تعلق ندارد مصادره‌ي موفقيت ها و شكوه معنوي آن به نفع اشخاص، احزاب و ... جايز نيست و مانع بزرگ وحدت مي شود. 7ـ تحميل خواسته ها و اميال فردي و حزبي به ديگران با هر هدفي، سلب اختيار و آزادي انديشه از انساني خواهد بود كه آزاد آفريده شده است. در تمام رساله هاي عملي مراجع عظيم الشان، مسلمان نمي تواند در اصول دين تقليد كند. تك بعدي انديشيدن مانع توسعه يافتگي انسان ها خواهد شد و مانعي براي وحدت تمام نخبگان و چهره هاي فعال و دلسوز كشور مي شود. 8ـ طرد و دور ساختن افراد علاقه مند و دوست دار نظام از صحنه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي موجب دل سرد كردنشان از انقلاب و حاشيه نشين شدن آنها مي گردد. در نتيجه بخش ارزنده‌اي از خبرگان و نخبگان اثر گذار انقلاب به كم تفاوتي (بي تفاوتي) روي مي آورند. 9ـ توان نويسندگان، شعرا، هنرمندان، سخنوران و ديگر اهالي قلم و انديشه بزرگترين پشتوانه معنوي و تبليغي نظام براي معرفي حقانيت آن و مقابله با توطئه هاست. برخورد حزبي و گروهي با افراد توانمند، خوش سابقه و شناسنامه دار كشور يا تضعيف آنان با هر هدفي خيانت به انقلاب است. وحدت ملي در گرو بهره گيري از تمام پتانسيل هاي فردي و گروهي كشور حاصل مي شود. 10ـ استفاده غير منطقي و جانب دارانه از رسانه ها (ملي و محلي) موجب تفرقه مي شود. 11ـ برخورد جناحي با مخالفان و منتقدان سبب حذف گروه بسياري از علاقه مندان به كشور و خدمت گزاران صادق نظام خواهد شد در كشور ما گروهي از بهترين فرزندان انقلاب، ممكن است در عين وفاداري به نظام و قبول اصول و اركان آن به روش ها و سياست ها منتقد باشند. ما بايد بين منتقدان دلسوز و معاندان بر انداز فرق بگذاريم و نگذاريم منتقدان به جرگه‌ي معاندان بپيوندند. 12ـ اهانت به اقوام، ايلات و طوايف و محروم ساختن آنان از خدمات اداري، علمي، دانشگاهي و... باعث افزايش ياس و نا اميدي مي گردد نبايد به بهانه مبارزه با قوم گرايي عملا به ترويج قوم گرايي بپردازيم. 3ـ راه كارهاي رسيدن به وحدت ملي: 1ـ آنچه كه سبب وحدت ملي ما ايرانيان در طول تاريخ گرديده است عناصري چون زبان، خط، دين، و عناصر فرهنگي ديگر مي باشد. هر كدام از اين مؤلفه ها شناسنامه ملي و هويت ايراني ـ اسلامي ما را تشكيل خواهند داد. توجه به تقويت، پاس داشت و توسعه اين عوامل منجر به اقتدار نظام و تثبيت پايه هاي استوار اتحاد ايراني ما خواهد شد. 2ـ اقوام ايراني در تمام ادوار تاريخ، يكتا پرست و پايبند به اخلاق و معيارهاي انساني بودند. توجه به اديان، مظاهر و فرق شناسنامه دار و رسمي موجب توسعه وحدت در كشور و نا اميد كردن دشمنان نظام مي گردد . 3ـ پرچم پر افتخار ما بر بلنداي دماوند، البرز، سهند، سبلان، الوند، زردكوه و... بر افروخته شده تا تمام اقوام ايراني معتقد به جغرافيايي جمهوري اسلامي از لر، ترك، كرد، بلوچ، عرب و ... به ايراني بودن خود فخر نمايند. همان گونه كه در دوران دفاع مقدس و صحنه هاي مبارزه با آمريكا و اسرائيل و ... هيچ گاه از نژاد، رنگ و گويش سخني در ميان نبود و تنها حفظ هويت، استقلال و كيان ايراني ما هدف بود. آناني كه از سرخس تا بوشهر و سيستان تا آذربايجان زندگي مي كنند به پرچم، كتاب، دين، قانون اساسي، زبان، شهيدان و ... خويش مباهات مي كنند اين روحيه را تقويت كنيم. 4ـ توجه به منافع ملي، عزت و اقتدار اسلامي و بهره گيري از فرصت هاي موجود در مقابل تهديدهاي داخلي و خارجي دشمنان در زمان كنوني در گرو حرمت افراد و احترام به حقوق شهروندي آنان است. 5ـ چهره هاي سياسي شناسنامه دار و نخبگان فعال دانشگاهي و مديران ديروز و امروز حاميان انقلاب، رهبري و مدافع دست آوردهاي سه دهه موفقيت انقلاب اسلامي هستند، نگذاريد گروهي فرصت طلب آنان را به بهانه هاي مختلف از قطار نيروهاي انقلاب و سربازان نظام پياده نمايند. 6ـ توجه به مردم، غنيمت شمردن خدمت آحاد ملت و تلاش براي دفاع عمومي و پيشرفت كشور در كمال سلامت طبع و طهارت روح، پايبندي به دست آوردهاي امام و رهبري و قبول اصول قانون اساسي ملاك پذيرش و يا رد افراد باشد، نه مسائل حزبي و جناحي. 7ـ بر اساس فرموده رهبري انقلاب:«امروز هركس كه مردم را نااميد كند و به خود و به مسوولين و به آينده بي اعتماد كند به دشمن كمك كرده است»، پس نگذاريم گروهي اندك با رفتار و گفتار متناقض باعث نا اميدي جمعي كثير از مردم ما شوند. 8ـ همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند:«امروز هركس به اختلافات دامن بزند، هر نوع اختلافي به دشمن ملت ايران كمك كرده است» با افرادي كه به رواج و تثبيت اختلاف ها به هر شكل كمك مي كنند، برابر قانون برخورد شود. 9ـ در حوزه هاي ديني، دانشگاه ها، مراكز آموزشي، مدارس آموزش و پرورش و ديگر مكان هاي عمومي و اجتماعي و صحنه هاي حضور باشكوه مردم به وحدت و اتحاد دامن زده و نگذاريم گروهي دانسته يا نا آگاهانه بر طبل تفرقه بكوبند. جوانان ما در اين مراكز با رفتار و گفتار استادان، معلمان، روحانيان و نخبگان جامعه در ترويج وحدت آشنا شوند. 10ـ قوميت هاي ايراني در طول تاريخ در كنار هم زندگي كرده اند (از سخنان رهبر انقلاب) اكنون هم به خوبي مي توانند حول محور انقلاب بدون هيچ مشكلي با هم متحد باشند از فرصت رسانه ها و جرايد براي تحقق اين وحدت بهره بگيريم و روحيه ايراني بودن را ترويج نماييد. 11ـ اگر چه با بر گزاري انتخابات (رييس جمهوري ، مجلس و ...) تغييراتي در سيستم مديريتي كشور ايجاد مي شود كه بخشي از آن اجتناب نا پذير است، اما با اين بهانه توفيق خدمت گزاري را از شايستگان و دلسوزان واقعي انقلاب، رزمندگان، ايثارگران، جانبازان و خانواده هاي معزز شهداء (ولي نعمتان انقلاب) نگيريم و نگذاريم آنها در پيچ و خم زندگي مادي به فراموشي سپرده شود. 12ـ در تاليف قلوب و پيوند هاي انساني تلاش كنيم. لشكر اسلام در برابر دشمن آشكار ـ كه تمام مرزهاي ما را محاصره كرده است و به بهانه هاي دموكراسي كشور هاي مسلمان عراق و افغانستان را اشغال نموده و مردم لبنان و فلسطين را به خاك و خون مي كشاند ـ به تمام ايرانيان و مسلمانان با گرايش ها و سليقه ها نياز دارد. توفيق سربازي انقلاب را به همه دلسوزان و شيفتگان ايراني بدهيم. 13ـ از نقد منصفانه و انديشه هاي اصلاح طلبان اصول گرا بهره ببريم (حتي اگر زبان نقد تند و تلخ باشد از حقايق نهراسيم) 14ـ بنيان اتحاد ملي وحدت محلي و استاني است اين وحدت را از محافل، مساجد، محله ها و ... شروع كنيم. 15ـ در شش ماه باقي مانده از سال به توصيه‌ي داهيانه رهبري نظام در پيام نوروزي جامه عمل بپوشانيم. صحنه هايي چون انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي عرصه تجلي اين وحدت در تقويت نظام مقدس اسلامي است. 16ـ دايره نيروهاي خودي را فراتر كنيم و نگذاريم گروهي با طرد، بد نامي و زدن اتهام هاي نابجا به افراد دايره غير خودي ها را گسترش دهند. 17ـ در فعاليت هاي كشوري به فرهيختگان، نخبگان، پيشگامان عرصه خدمت و مبارزه و نيرو هاي متخصص و متعهد انقلاب توجه شود. 18ـ از تجربه مفيد كشورهاي ديگر در عرصه هاي پيشرفت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... با حفظ مباني دين مبين اسلام و ارزش هاي انقلابي درس بگيريم و منافع ملي بينديشيم. از ايده هاي نو و روش هاي علمي متخصصان و كارشناسان دانشگاهي و افراد با سابقه مديريتي كشور استقبال كرده و براي بهبود و اصلاح سياست ها از آنها بهره ببريم. 19ـ از افراد كج فهم، مغرض و مريضي كه با رفتار، گفتار و انديشه خود به اسلام، ايران، انقلاب اسلامي و وحدت ملي ضربه مي زنند، در پست هاي مديريتي استفاده نكنيم. 20ـ جايگاه و حرمت قواي سه گانه و زير مجموعه هاي مربوط، مديران و مسوولان شيفتة خدمت‌ (نه تشنه قدرت) را حفظ كرده و نگذاريم قداست و حرمت آنها شكسته شود در پايان اميدوارم همه ما با پيروي از امام، رهبري و حفظ حرمت خون شهيدان انقلاب به عنصر وحدت و انسجام ملت بينديشيم و نگذاريم در صفوف مردم رخنه ايجاد شود. سخنان خود را با فرمايش رهبري انقلاب به پايان مي برم كه مي فرمايند: «عاقلانه، هوشيارانه، خردمندانه و مدبرانه بايستي اين اتحاد را حفظ كرد و روز به روز تقويت نمود»

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ - عباس قنبري عديوي