عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
بختياري ها در مجلس هشتم ؟؟؟؟

آيا راهكاري براي حضورپرنگ بختياري ها در مجلس شوراي اسلامي انديشيده ايد؟؟؟

درحالي كه شاهد توهين و بي احترامي برخي روزنامه نگارها، كاريكاتوريست ها و... هستيم به مرداني مقتدر چون اسلاف خود نيازمندييم تا از خوزستان ، لرستان، اصفهان وچهارمحال وبختياري و... پيام هزاران زن ومرد عشاير مارا به گوش مردم ومسوولان برسانند و با قوانين مترقي ومهم به اعتلاي ايران واقوام آن بيانديشند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢ - عباس قنبري عديوي