۲۲بهمن ياد امام وشهدا هم باشيم

در ۲۲بهمن به یاد امام وشهدا هم باشیم نه در گفت که باعمل .به روزهایی بیاندیشیم که وحدت در معنای عملیش بود .خودی ها دریک صف بودند .منفعت طلبان خودیهاراهم فدا کردند تا بیش تر بمانند .به هر بهانه ای از مخالفان روش خود زهرچشم گرفتند.

امام و...به این روز می اندیشیدند که

آن مجاهد اللهی فرمود:نگذارید این انقلاب به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد.

۲۲بهمن و سال روز پیروزی همه  ملت برایران دوستان ارجمند مبارک باد.

به ایرانی آباد وآزاد بیاندیشیم .

به امید اعتلای ایران وایرانی

برای افتخارکشورمان در راه پیمایی شرکت می کنیم .

نه به خاطر افراد خاصی.

/ 0 نظر / 4 بازدید