در آستانه ی عيد فطر

روزه گرسنگی نیست .تشنگی نیست .عشق وشور وغوغاست .ماه رمضان با همه ی خوشیهایش در آةستانه ی کوچ است وما همان !!!

اگر همان فرد قدیمی وقبل از ماه مبارک باشیم .... نه خدانکند . عید بازگشت به خوبیهاست وتلاش برای خوب ماندن ....

/ 1 نظر / 7 بازدید