کتاب خاطره های ماندگارچاپ شد

کتاب خاطره های ماندگار مجموعه ی خاطره های تعلیم وتربیتی معلمان چهارمحال وبختیاری است که ۱۲۶ خاطره از ۹۶فرهنگی استان را درخود جای داده است .این اثر ازسوی انتشارات مرید شهرکرد وبه کوشش عباس قنبری عدیوی تهیه شده است .

/ 0 نظر / 6 بازدید