تحقيق ضرورت امروز

مابختياريها امروز به تحقيق نيازمنديم نه تعصب ؟؟؟؟؟منظور من از اين سخن چيست ؟ گاه گاهي دوستان دل سوزي از ايل و تبار ما ب جاي تحقيق به مطالب زمخت و غير مستندي روي مي آورند كه به عكس نتيجه مي دهد . اين آفتي بزرگ است كه درعصر فناوري و انفجار اطلاعات از روش هاي غيرعلمي و دور از محافل دانشگاهي استفاده مي كنيم . تحقيق هاي ايران شناسان و پژوهشگران خارجي و استادان داخلي از اهميت اين موضوع سخن مي گويد .مي گويند روزي يك هموطن غرب زده اي به استادي فرهيخته گفت : !!ما ايراني ها چه داريم كه اين همه ادعا مي كنيم ؟!!آن استاد چيزي نگفت . پس از يكي دو روز آن فرد را خواست و تنها كتاب هايي را به او نشان داد كه غربي ها در باره ي ايران و تمدن و تاريخ درخشان آن نوشته اند.آن فرد از سخن ناپخته ي خود شرمنده شد.

قصه ي ما بختياري ها نيز همين است دليل مدعا تنها همان تحقيق و نوشته اي ايران شناساني است كه گاهي نيز غرض ورزي كرده اند و برخي حقايق را كتمان نموده اند. توصيه ي من به دوستان و برادران هم تبارم اين است كه تحقيق را جايگزين تعصب هاي بي مورد كنيم تا با زبان علم و آگاهي سخن بگوييم .به قول شاعر: دلايل قوي بايد و معنوي نه رگ هاي گردن به حجت قوي به اميد آن روز

/ 3 نظر / 16 بازدید
دؤل پا

سلام استاد.. تعصب اگر بر مبنای جهل باشد مخرب و ويرانگر است و اگر بر مبنای علم سازنده و سودمند..

فريبرز برج سفيدي

درود برشما پيشنهاد ميدهم جنابعالی جدولی راهنما برای همتباران تهيه فرماييد تا هرکس بر بنياد توانمنديش دست بکار شود.ساده ترين کار معرفی روستا و ديار و..می باشد.

فريبرز خواجه برج سفيدي

دوست گرامی جناب خدايی تعصب با علم سازگار نيست .عصبيت درجاييست که دانش کم يا ناکارامداست(مخاطب در درک شما مشکل دارد يا صرف او در عدم درک است.)...