يك جمله

اتحاد ملي وانسجام اسلامي دو رويه دارد . يك بعد داخلي و يك جنبه ي برون مرزي .

دربعد ملي وحدت ويك پارچگي براي منافع ملي ودستاوردهاي كشور وكنارگذاشتن انديشه هاي خودكامگي و افزون طلبي دربرابر تهديدهاي زورگويان .

دربعد خارجي برابر انديشه ي نيك دوست داران انقلاب

وحدت حول محور اسلام و افكار انساني پيروان آيين محمدي .

اين كار را كي و چگونه آغاز كنيم ؟؟؟؟؟

آيا هنوز هم قصد تخريب چهره ي ياران امام و رهبري را داريم ؟

آيا زمان يكدلي براي دفاع از مرزهاي انديشه ،آرمان واهداف ملي فرانرسيده است ؟

آيا زمان تغيير ادبيات سياسي ما فرانرسيده است ؟

آيا همچنان برطبل تفرقه خواهيم كوفت؟

آيا ياران انقلاب را به جرم همراه نبودن با فلان بينش خودخواهانه از قطار انقلاب پياده يا پرت خواهيم كرد ؟

يا ...

پس به پيام نوروزي رهبري نظام بيانديشيم .

/ 0 نظر / 14 بازدید