همایش جامعه بختیاری وتحول...

به همت دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان 10 و11 اسفند ماه همایش جامعه بختیاری وتحولات اجتماعی وفرهنگی برگزار خواهد شد.

بی شک این همایش بزرگ وکار ارزنده ی دانشگاه مسجدسلیمان قابل تحسین واحترام است.

امیدواریم مستمر باشد.                                 

/ 0 نظر / 35 بازدید