ما براي معرفي بختياري ها چه كرديم؟

آيا باخودانديشيده ايم كه تا كنون با اين همه امكان رسانه اي براي اين قوم بزرگ چه كرده ايم ؟

بااين اينترنت ، ماهواره  ، روزنامه و... چقدر به اين فرهنگ و ادبيات غني كمك كرده ايم؟

اكنون دير نشده است ...

/ 2 نظر / 16 بازدید
نيکوبخت

سلام ... در جشن تولد همسرم مهمان ما باشید

نريمان شيوندی دانشجوی مهندسی منابع طبيعی

سلام بر استاد خم خویی خوشی از ایکه یه استاده مهربونی مثل شما داریم خوشحالم امیدوارم همیشه خو و خوش و خرم بوی و همیشه سایت بالا سره بچه هات بویه راستی سی معرفی بختياريا ما که فعلا کاری نکرديمه تا بينيم از ای به بعد خدا چی ايخوا ديه عرضی نارم قربانت ای گلم تقديمت ايکنم ناقابله گل تقديم به گل