بختیاری ها اصلاح طلب اند

درطول تاریخ این قوم اصلاح طلب وطرف دار حق بود. مردم شجاع بختیاری در مشروطه وانقلاب اسلامی به خوبی درخشیدند. این نهضت هم چنان به بیداری وحضور ما نیاز مند است. ما به اصلاح طلبان ونیروهای خوش فکر  نظام رای خواهیم داد . با احترام به همه ی کاندیداها وتمام عقاید به تقویت نظام وتداوم اندیشه های اصلاح گرایانه رای خواهیم داد. به امید آن روز.

/ 0 نظر / 58 بازدید