یاد شهیدان اندیمشک به خیر!

دریادداشتی که دوست ارجمندی که نمی شناسمش برایم گذاشت با وب نوشتی آشنا شدم که زندگی نامه وخاطره های خوش دوران جنگ را برایم زنده کرد . دوستان شهیدم را فرایادآورد و  برای زیارت چهره های آسمانیشان با اشک وضو ساختم دل را به حریم آن دوران بردم که همه شهرجوان بود ومردم گویی همه فامیل بودند کسی دنبال ماشین وخانه وزمین اضافه و... نبود . از جبار قلاوند ویوسف قنبری، عزیز محمودی ومحمد رضا فردچیان ومعلم عزیزم جواد زیودار و... یادکرد هم چنین محمد قاسم زاده را به یاد آوردم که در اتحادیه انجمن اسلامی وسپاه وجهاد و... همه جا حاضربود با بچه ها مهربان وصمیمی بود گویی برادر بزرگی بود که به لباس وراه رفتن و درس خواندن آدم تذکر می داد به یاد میرسامی، پاپی ، بیرالوندو چهارلنگ وگندمی ورشنو .....افتادم وآن شهر را فرایادآوردم که شاید اگر امروز آنجا بروم کمتر کسی مر بشناسد ومن هم کمتر کسی را...!!! نه خدایا مارا چه می شود. 

/ 4 نظر / 35 بازدید
aboalmohamad

ازشماسژاسگذاری میکنم که درجهت پایداری ورشدفرهنگ بختیاری گام برمی دارید (پیاهه نازی)

سلام برمرغابي درياي دانش وافتخار ايل وتبارمان محترم دكتر عباس جان.من درهرات باستان كشور عزيز و مظلوم افغانستان هستم .نميدانم چرا يك آن بفكرشما افتادم؟هرچي هست نشان از علاقه وافر من به شماست.بناچارازحضرت گوگل استمداد طلبيدم وپيدايت كردم آري شمايل زيبايتان بالباس محلي بختياري .چقدر خوشحال شدم.بگذاريم وبكذريم.غرض از مزاحمت:طبق بررسي بعمل آمده عده اي از مردم هرات بختياري هستند دراين زمينه ازمحضرتان استدعاي كمك دارم چنانچه منابع يامتوني دردسترس داريد برايم ارسال نماييد ميخواهم اينجا بررسي كنم باتشكر فراوان البته به سرنوشت آراميس مبتلا نشود.درورد ودو صد بدرود

رضا رضامند

عباس قنبری دروغگوئی بیش نیست دراین استان ادعای بختیاری می کند ولی پارس کردنش به اندیمشک برمی گردد.

رضا رضامند

گرفتن مدرک پولی افتخار نیست به جای دکتر بگوئید بزچران بهتراست آیا یک فرمول اززندگی بلد هستی آیاخانواده خودت رااصلا می شناسی وهزاران آیا چرا به من که عضوی ازخانواده ات هستم چهره واقعی خودرانشان نمی دهی وهمش به مردم دورغ ودروغ می گوئی لر دزد وکثیف