شيعه وغم مولا

ali2.jpgامشب امام دوری خدارا تحمل نکرد و همانگونه که در دعای کمیل فرمود:

اللهی وربی صبرت علی حرنارک فکیف اصبر علی فراقک

خدای من می توانم بر آتش تو وعذابت صبرکنم ولی چگونه بر دوری تو بردباری نمایم .

به حریم خدا شتافت .خود قاتل خویش رابیدار کرد و به حلقه ی در واصرار مرغابی های خانه ی دخترش نه گفت چون دوری دوست برایش دشوارتر از پذیرش زهر قاتل بود .

امروز ما ماندیم وویک دنیا تنهایی .ماییم ودنیایی بی سروسامانی .ما ماندیم و عشقی که با شیر آمده واکنون شعوراست ما ماندیم وشور وما ....

خدای من به ۱۰۰۰اسم وصفت بی مانندت به کرم ومهر کسترده ات به مهرورزی ومحبت یکتایت ما را ازاین برکت بهره مند نما .

نامه ی اعمالمان را با سرافرازی به امام موعود و منجی ما تحویل دهند .یک سال دیگر ما امشب رقم می خورد

خدای من در این کلبه ی تنهایی چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری من چون تویی دارم وتو چون خودی نداری .

یا رب یارب یارب !مرا به درگاهی دیگر نفرست ما محتاج توییم .دست خالی کجا رویم ....

/ 0 نظر / 10 بازدید