چرا قطع نامه صادر شد ؟

چرا شورای امنیت برای ما شاخ و شونه کشید ؟

چرا آمریکا برای جبران شکست عراق وبحث انتخابات آینده این گونه مارا تحریم می کند ؟

تحریم یعنی چه ؟چه خواهیم دید ؟خوداتکایی یا سختی و....؟

ما چه وظیفه ای داریم ؟

شورای امنیت برای جهان است یا اسراییل وامریکا و...

/ 0 نظر / 11 بازدید