شهادت مولا

اشک امانم نمی دهد و تنهایی حسنین در غربت کوفه دلمان را به درد آورده است .این خانه ی علی است سکوت و سردی با پرواز ملکوتی عشق چه غم گنانه مر در رویای خود برده است .

فرزند کعبه درمسجد شهید می شود .ما سالهاست که در فراق او می گرییم .مولا بی تو لحظه ها سنگین و نفس ها تنگ ترین فاصله را می پیماید .

/ 0 نظر / 8 بازدید