شعری برای احساس !!

تا سر به پاي آن بت رعنا گذاشتيم//پا بر فراز طارم اعلا گذاشتيم*

شب رفت و شكوه هاي دلم ناشنيده ماند// اين آرزو به وعده فردا گذاشتيم**

 بر آستان اهل نظر جا گرفته ايم// تا دست رد به سينه دنيا گذاشتيم**

 جز خار خوار عشق كه در دل خليده است//هر گل كه داشت خار تمنا گذاشتيم**

 در وصف آن غزال غزل هاي آبدار// مجنون صفت به سينه صحرا گذاشتيم**

فكر مي كنم شاعر آن خليلي افغاني باشد كه در آواز همايون شوشتري مطمئنا شما را مفتون  خواهد ساخت

/ 1 نظر / 58 بازدید
احسان

نوشته هات جالب بود.........................به من هم سری بزن................................فعلا خدانگهدار................................