غزه نمادی از مظلومیت انسانی !!!

این روزها حکایت نلخ غزه ومردم مسلمانش دل هر آزاده ای را به درد می آورد . درایام محرم وسوگواری حضرت اباعبدالله (ع) تکه تکه شدن مردم مظلوم آن دیار مارا اندوهگین می نماید. این اسراییل وحامی اصلی اش انگلیس وآمریکا رگ خواب تن پروران خاورمیانه را خوب گرفته اند. ما این بی رحمی ها را بی حرمتی به انسان می دانیم ومحکوم می کنیم.

با زبان وقلم واندیشه می توان این مظلومیت را رساند.

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
علی اسدی درویش ادمی

ترسو بودن و چسبیدن به میز ریاست را کنا گذاشته و تنها روی این مساله مانور جدی دهید که برای بختیاری ها یک استان تشکیل شود.همین کلید حل تمام مشکلات بختیاری است.وسلام.باز هم نظر مرا نمایش نده و ترسو بودن خودت را ثابت کن.

علی اسدی درویش ادمی

شرمنده دکتر.از پیام چند روز پیشم.دست و بازوی شما زحمت کشان بختیاری و افتخار ایل را میبوسم.شرمنده ام شما افتخار ایل بختیاری و ابروی ما بابااحمدی ها هستی.باز هم شرمنده داغ و عصبی بودم مرا ببخش خان

علی اسدی درویش ادمی

شرمنده دکتر.از پیام چند روز پیشم.دست و بازوی شما زحمت کشان بختیاری و افتخار ایل را میبوسم.شرمنده ام شما افتخار ایل بختیاری و ابروی ما بابااحمدی ها هستی.باز هم شرمنده داغ و عصبی بودم مرا ببخش خان