یه شعر بختیاری:

سی دیدنت عزیزم مواستخاره کردم                   هی بد اوید وبازم کاردواره کردم

نه گوش به ویدن صور نه دل به استخاره               زنجیر اعتقاد مو پاره پاره کردم

بخشی از غزل زیبای استخاره سروده استاد داراب رییسی بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید