سال روز دوم خرداد

سال روز دوم خرداد برملت فهيم ايران مبارك باد.

درست ده سال از فرهنگ مردم سالارى و انتخاب آگاهانه ى مردم در دوم خرداد مى گذرد.

آن گاه كه مردم با اختلاف زياد به كانديداى خود راى دادند ، تا با اختيار برمسايل روز برترى يافته وراه را براى حضور پرافتخار ايران در عرصه هاى جهانى بگشايد.

اما عده اى نگذاشتند .

همان هايى كه هر ۹ روز يك حادثه و فاجعه در كشور درست مى كردند.وزير كتك مى زدندو...

امروز چه داريم.

ديروز چه داشتيم.

به هر حال تمام دولت ها چهارسال خود را پشت سر خواهند گذاشت و مردم قضاوت خواهند كرد كه خدمت گزارى يعنى چه؟

بين حرف و عمل چه تفاوتى است؟

/ 0 نظر / 3 بازدید