خدا یا خرما !

برخی از افراد رامی بینی که یه جوری با آدمهای دیگه صحبت کرده ویا در مقابل آنان سر تعظیم خم میکنن که عارت میشه .آقا بین خداوخرما خیلی فاصله است رزق و خدامیده نه آدمای دیگه !کمی فکر درست کمی فکر کنیم کدومشو داریم ؟؟؟؟

/ 0 نظر / 15 بازدید