نوای علی از چاه !

نوای امام عشق وعرفان از چاه می آید مظلومیت وتنهایی .بی وفایی وغرق نعمت های دنیایی شدن ودل به زرق وبرق روزگار دون خوش کردن و...آخرین ضربه به دست بدترین آدمها و بعد خون ونوای فزت ورب الکعبه ی مولاوکاسه های شیر یتیمان عرب و عشقی که هنوز ادامه دارد وتمام نمیشود .

فکرکردی چرابهترین شبهای سال بانام مولا علیعلیه السلام رقم خورده وچگونه دراین ایام سرنوشت همه ی ما با دست مولای عزیزمان مهدیعجل الله تعالی .برای یک سال دیگر تعیین می شود نمی توانی چشم روی هم بگذاری و چون همیشه در خواب غفلت غوطه ورشوی . اگه خواستی به درخت کل برسی دامنی پرکن هدیه ی اصحاب را .ماهم حسابی دلمان گرفته التماس دعا

/ 0 نظر / 13 بازدید